Certificatele medicale se elibereaza doar pe formularul nou – de la 1 octombrie 2020

Amintim ca incepand cu data de 1 octombrie 2020 medicii vor putea eliberara certificate de concediu medical doar pe modelul nou, in formatul aprobat prin Ordinul nr.1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, actualizat recent prin Ordinul nr.1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul nr. 1092/745/2020.

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 11.08.2020, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

Art.6 alin.(2) din Ordinul nr.1092/745/2020 prevede ca formularele de certificate de concediu medical in formatul aprobat prin Ordinul nr. 233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate, precum si asiguratilor sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se utilizeaza pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de 30.09.2020.

Astfel, certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza pe cod 07, iar medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie in rubrica «Observatii» de pe verso-ul formularului numarul documentului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica judetene, respectiv ale municipiului Bucuresti, si durata perioadei de carantina. Iar angajatorii vor bifa pe certificatul medical atat rubrica “prevenire”, cat si rubrica “100%”.

Iar certificatele de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit masura izolarii, se completeaza de catre medicul prescriptor cu cod 51 – Boala infectocontagioasa pentru care s-a instituit masura izolarii, si nu cu cod 05 – Boala infectocontagioasa din grupa A, cum s-a procedat pana acum.

Pe modelul nou de certificat de concediu medical mai avem un cod indemnizatie nou si anume codul 91 – Ingrijire copil bolnav cu afectiuni grave, in varsta de pana la 16 ani.

Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverintei de la platitor, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevazute in lista aprobata prin hotarare a Guvernului, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului.

Platitorul va mentiona in adeverinta, in mod obligatoriu, numarul de zile de concediu de concediu medical din ultimele 12/24 de luni, conform modelului de adeverinta prevazut in Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul urgentelor medico-chirurgicale/bolilor infectocontagioase din grupa A/bolilor infectocontagioase pentru care se instituie masura izolarii, medicii care elibereaza certificate de concediu medical vor semna si vor aplica parafa numai pentru bolile infectocontagioase si urgentele medico-chirurgicale si vor completa numarul corespunzator din lista de urgente medico-chirurgicale si boli infectocontagioase din grupa A, aprobata prin hotarare a Guvernului, sau numarul corespunzator din lista bolilor infectocontagioase pentru care s-a dispus masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului.

Mai multe detalii gasiti aici:
Ordinul nr.1092/2020: certificatul de concediu medical – model nou si instructiuni noi de utilizare si completare

Modelul nou al certificatului de concediu medical a fost actualizat. Prevederi noi privind izolarea si carantina

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

(Visited 1,422 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.