Incetarea CIM prin demisie. Emitem sau nu si decizie de constatare a incetarii?

Potrivit prevederilor art.81 alin.(1) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.

Iar conform prevederilor art.81 alin.(4) din Codului muncii, termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 11.08.2020, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

Salariatul poate cere incetarea raportului de munca cu conditia sa formuleze demisia in scris si sa o aduca la cunostinta angajatorului.

Cum legea nu arata care este procedura comunicarii demisiei, notificarea scrisa poate fi comunicata angajatorului prin orice mijloc care sa dovedeasca comunicarea intentiei de incetare a raportului de munca (inregistrare la registratura societatii, pe e-mail, prin fax, prin posta cu scrisoare recomandata etc.).

Angajatorul are obligatia sa inregistreze demisia salariatului. Neinregistrarea de catre angajator a demisiei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei (a se vedea art.260 alin.(1) lit.n) din Codul muncii).

In plus, refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.

Chiar daca salariatul a comunicat angajatorului intentia de a demisiona, contractul individual de munca va inceta la data expirarii termenului de preaviz convenit de parti in contractul individual de munca sau la data renuntarii totale sau partiale de catre angajator la acest termen.

Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele, iar in situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.

Salariatul are obligatia de a respecta termenul de preaviz, trebuie sa se prezinte la locul de munca si sa-si indeplineasca atributiile profesionale. In caz contrar, angajatorul poate sa aplice sanctiuni disciplinare, cu respectarea prevederilor legale.

Salariatul poate demisiona fara preaviz doar daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.

In cazul incetarii contractului de munca prin demisie, documentul de incetare a contractului de munca poate fi chiar notificarea salariatului, inregistrata de angajator. Angajatorul poate emite si o decizie de constatare a incetarii contractului de munca prin demisie, decizie care are valoare juridica de act unilateral al angajatorului. Emiterea deciziei de constatare nu solicita  o „ confirmare ” din partea salariatului, avand in vedere ca incetarea contractului a intervenit la intiativa salariatului in cauza.

Referitor la emiterea deciziei de constatare a incetarii contractului de munca in cazul demisiei, Curtea de Apel Bucuresti retine prin Decizia nr.5309 pronuntata in data de 19 noiembrie 2019, cu titlu de exemplu ca, si in cazul cererii de demisie a salariatului, desi este necesar actul unilateral de vointa al salariatului manifestat in scris, simpla inregistrare a unei cereri de demisie nu produce in sine incetarea contractului individual de munca al salariatului fiind necesara emiterea unei decizii de catre angajator pentru constatarea intervenirii demisiei salariatului dupa implinirea termenului de preaviz, cata vreme, pe durata termenului de preaviz contractul individual de munca continua sa-si produca toate efectele cu consecinta posibilitatii incetarii contractului individual de munca prin intervenirea unor alte cauze de incetare, in pofida existentei cererii de demisie a salariatului (de exemplu, poate inceta prin concediere disciplinara in temeiul prevederilor art. 61 litera a) din Codul muncii, poate inceta ca urmare a unei cauze de incetare de drept a contractului individual de munca: decesul salariatului, pensionarea pentru limita de varsta, expirarea termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata, etc., poate inceta prin acordul partilor in temeiul prevederilor art. 55 litera b) din Codul muncii) astfel incat, emiterea unei decizii prin care angajatorul constata incetarea contractului de munca al salariatului prin efectul demisiei acestuia la expirarea termenului de preaviz, potrivit prevederilor art. 81 alin. 7 din Codul muncii, este necesara si in acest caz.

 

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

(Visited 1,098 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− three = 0

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.