Inspectia muncii si ANOFM: Ghid de completare in Revisal a reducerii timpului de munca a salariatilor in baza art.1 din OUG nr.132/2020

Inspectia muncii impreuna cu ANOFM au pus la dispoztia angajatorilor, pe site-ul ANOFM, un ghid de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor (Revisal) pentru inregistrarea reducerii timpului de munca a salariatilor in baza art.1 din OUG nr. 132/2020.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat 13.10.2020

Solutia prezentata in ghid vizeaza reducerea timpului de munca prin modificarea elementelor privind norma si salariul de baza lunar brut (diminuat), iar in vederea evidentierii reducerii timpului demunca in temeiul OUG nr.132/2020, sa se completeze in campul “alte detalii” ca reducerea timpului de munca se face in baza OUG nr.132/2020.

Ghidul poate fi consultat aici.

Amintim ca prin OUG nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.720 din 10 august 2020, au fost reglementate o serie de masuri de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor si de stimulare a cresterii ocuparii fortei de munca in domeniile afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS – CoV – 2.

Iar printre masuri regasim, la art.1 din Ordonanta, si posibilitatea angajatorilor, prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Codul muncii, in cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, de a reduce timpul de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului.

Reducerea timpului de munca in conditiile prevazute mai sus se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive, angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si se transmite in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia.

Pe durata reducerii timpului de munca in conditiile de mai sus salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Vezi si

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

Indemnizatia este suportata de angajator si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa indeplinirea de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea in conformitate cu prevederile codului fiscal.

In situatia in care angajatorul nu recupereaza indemnizatia acordata de la bugetul asigurarilor pentru somaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

Aceasta indemnizatie reprezinta venit de natura salariala si este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale, in conditiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplica regulile prevazute la art. 78 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

In situatia in care, in cursul aceleiasi luni, salariatul obtine atat venituri din salarii, cat si indemnizatia prevazuta mai sus, in vederea impozitarii, acestea se cumuleaza, in vederea acordarii deducerii personale. Impozitul lunar se determina potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

Pe perioada de aplicabilitate a masurii privind reducerea timpului de munca sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus. Interdictia se raporteaza si la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare definite de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe perioada de aplicabilitate a masurii, salariatul beneficiaza de toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca sau in contractul colectiv de munca, proportional cu timpul efectiv lucrat.

Angajatorul poate dispune masura reducerii timpului de munca in conditiile prevazute mai sus si poate solicita decontarea indemnizatiei daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) masura afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;
b) reducerea activitatii este justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii prevazute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior. In cazul organizatiilor neguvernamentale, precum si al angajatorilor din categoria reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raporteaza la veniturile realizate.

Pe perioada aplicarii masurii, salariatii afectati nu pot efectua munca suplimentara la acelasi angajator.

Pe perioada aplicarii masurii, salariatilor afectati nu le poate fi redus programul de lucru in temeiul art. 52 alin. (3) din Codul muncii.

Prin exceptie de la prevederile alin. (10), in cazul angajatorilor care aplica masura, acordarea de bonusuri, precum si alte adaosuri la salariul de baza pentru structura de management a angajatorului se efectueaza dupa finalizarea perioadei de aplicare a masurii.

In lunile in care se aplica reducerea timpului de munca angajatorul nu poate initia concedieri colective.

Mai multe detalii gasiti aici:

OUG nr.132/2020: reducerea timpului de munca cu cel mult 50% si sprijin financiar pentru telemunca

HG nr.719/2020: procedura de decontare si de plata a sumelor acordate in baza OUG nr.132/2020, pentru sprijinirea angajatilor si angajatorilor in contextul pandemiei de COVID-19

ANOFM: Raspunsuri la intrebari frecvente privind aplicarea masurilor introduse prin OUG nr.92/2020 si OUG nr.132/2020

Ghid de completare/transmitere formulare pentru indemnizatie reducere timp de munca (pe platform aici.gov.ro)

(Visited 1,372 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − = two

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.