Model regulament intern actualizat octombrie 2020 (Legea nr.213/2020 – concilierea conflictelor individuale de munca)

Amintim ca Legea nr.213/2020 pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.893 din 30 septembrie 2020, a adus o serie de modificari si completari Codului muncii, printre care si modificarea lit.d) de la art.242.

Dupa modificare, art.242 din Codul muncii prevede ca Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Inainte de modificare, la lit.d) regaseam doar procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat 13.10.2020

Prin urmare, in urma acestei modificari aduse Codului muncii, printre dispozitiile minimale pe care trebuie sa le cuprinda regulamentul intern se numara si procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca.

Legea nr.213/2020 aduce modificari si completari Codului muncii si privind organizarea activitatii de resurse umane si salarizare la nivelul angajatorului, dar si modificari si completari cu privire la solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, prin procedura concilierii.

Prin Legea nr.213/2020 a fost introdus in Codul muncii consultantul extern specializat in legislatia muncii, care poate fi si expertul in legislatia muncii, si care poate asista, oricare dintre parti, la negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca ori pe durata concilierii unui conflict individual de munca. Consultantul extern specializat in legislatia muncii poate fi desemnat de angajator pentru efectuarea cercetarii deisciplinare, dar si salariatul, in cursul cercetarii diciplinare, poate fi asistat, la cererea sa, de catre un consultant extern specializat in legislatia muncii.

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioada, va propunem lucrarea Regulament intern: model si documente conexe actualizata octombrie 2020, unde gasiti:

– un model de regulament intern in format editabil, actualizat la 13.10.2020, care trebuie doar personalizat si folosit;
– reguli prevind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si hartuire la locul de munca;
– reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARSCoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de angajator in conditii de securitate si sanatate in munca;
– model note informare privind masurile pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca;
– model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– o serie de drepturi si obligatii particulare care nu sunt indicate la art.39-40 din Codul muncii;
– gasiti enumerate fapte ce constituie abateri disciplinare, reguli, proceduri ce dezvolta prevederile generale prevazute de lege;
– gasiti si alte modele de documente necesare care trebuie sa insoteasca regulamentul intern;
– indicatii pentru a completa corect regulamentul intern;
– aveti siguranta intocmirii unui document complet, care respecta prevederile legale actualizate la zi.

Lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”, a fost actualizata in data de 13.10.2020, dupa cum urmeaza:

Actualizare 29 (13.10.2020):
– Au fost aduse modificari si completari modelului de regulament intern in baza prevederilor Legii nr.213/2020 privind modificarea si completarea Codului muncii. In acest sens a fost modificat si completat capitolul care reglementeaza procedura disciplinara. A fost modificat titlul capitolulul X, din Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, in Procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor, capitol care a fost completat cu procedura de conciliere a conflictelor individuale de munca, dar si cu procedura de solutionare a sesizarilor privind discriminarea si hartuirea. A fost inlocuita, in cuprinsul lucrarii, procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor cu procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor. Au fost aduse completari cu privire la posibilitatea partilor de fi asistate la negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca ori pe durata concilierii unui conflict individual de munca de catre un consultant extern specializat in legislatia muncii. A fost adaugat dreptul angajatorului de a-si organiza acivitatea de salarizare si de resurse umane.
– Au fost adaugate doua noi abateri disciplinare, iar actele, faptele si comportamentul de discriminare, hartuire morala, hartuire sexuala, hartuire psihologica au fost prevazute ca abateri grave.
– A fost adaugat un nou punct partii teoretice a lucrarii si anume pct. 2.6 Contraventii prevazute pentru lipsa unor prevederi din regulamentul intern.

Lucrarea se livreaza la adresa de e-mail comunicata, atat in format pdf. cat si in format doc., fiind usor de utilizat.

Detalii gasiti aici: “Regulament intern: model si documente conexe”.

Alte lucrari din Libraria contabun.ro, actualizate 2020:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

(Visited 2,310 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.