Certificatele medicale se elibereaza doar pe formularul nou – de la 1 octombrie 2020. Ce informatii trebuie sa contina medicalele pentru carantina si izolare?

Amintim ca incepand cu data de 1 octombrie 2020 medicii pot eliberara certificate de concediu medical doar pe modelul nou, in formatul aprobat prin Ordinul nr.1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, actualizat recent prin Ordinul nr.1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul nr. 1092/745/2020.

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

Ordinul nr.1092/745/2020 prevede la art.6 alin.(2) ca formularele de certificate de concediu medical in formatul aprobat prin Ordinul nr. 233/125/2006 se utilizeaza pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de 30.09.2020.

Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza pe cod 07, iar medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie in rubrica «Observatii» de pe verso-ul formularului numarul documentului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica judetene, respectiv ale municipiului Bucuresti, si durata perioadei de carantina. Iar angajatorii vor bifa pe certificatul medical atat rubrica “prevenire”, cat si rubrica “100%”.

Iar certificatele de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit masura izolarii, se completeaza de catre medicul prescriptor cu cod 51 – Boala infectocontagioasa pentru care s-a instituit masura izolarii, si nu cu cod 05 – Boala infectocontagioasa din grupa A, cum s-a procedat pana de curand.

Certificatele de concediu medical se elibereaza pe baza adeverintei de la angajator, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevazute in lista aprobata prin hotarare a Guvernului, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului.

In cazul urgentelor medico-chirurgicale/bolilor infectocontagioase din grupa A/bolilor infectocontagioase pentru care se instituie masura izolarii, medicii care elibereaza certificate de concediu medical vor semna si vor aplica parafa numai pentru bolile infectocontagioase si urgentele medico-chirurgicale si vor completa numarul corespunzator din lista de urgente medico-chirurgicale si boli infectocontagioase din grupa A, aprobata prin hotarare a Guvernului, sau numarul corespunzator din lista bolilor infectocontagioase pentru care s-a dispus masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului.

Ca si completare, in cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020, certificatele de concediu medical pentru izolare, eliberate pe cod indemnizatie 51, se completaeza de catre medicul prescriptor si cu urmatoarele date: codul din lista bolilor infectocontagioase 035 (COVID-19) inscrierea numarului corespunzator bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea, respectiv 24 (SarsCov2), prevazut in anexa nr. 1 la HG nr. 921/2020, si cod diagnostic 064 (”Alte boli cu virus, neclasate la alte locuri”).

Iar certificatele medicale pentru carantina se elibereaza pe cod indemnizatie 07 (carantina) si cod  diagnostic “994” (Persoane susceptibile de a fi contaminate cu boli transmisibile).

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,092 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.