OUG nr.192/2020: modificari aduse Legii nr.55/2020 (masuri pentru combaterea efectelor pandemiei) si Legii nr.81/2018 (telemunca)

OUG nr.192/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.1042 din 6 noiembrie 2020.

OUG nr.192/2020 aduce cateva modficari si completari Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dar si Legii nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

Printre modificarile si completarile aduse Legii nr.55/2020, regasim la art.I pct.2 si 3 din OUG nr.192/2020 urmatoarele modificari cu impact pentru angajatori si salariati:

2. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 17 – Pe durata starii de alerta, angajatorii dispun munca la domiciliu sau in regim de telemunca, acolo unde specificul activitații permite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitații de telemunca.

3. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 21 – Pe durata starii de alerta, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu un numar mai mare de 50 de salariati, organizeaza programul de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin o ora.

OUG nr.192/2020 (a se vedea art.II) modifica si art.7 din Legea nr.81/2018, dupa cum urmeaza:

La articolul 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 2 aprilie 2018, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informației si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, partile putand conveni printr-un acord scris inclusiv sa fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea conditiilor de utilizare;

OUG nr.192/2020 poate fi consultata aici.

Amintim ca recent au fost publicate si alte doua acte normative in acest sens si anume:

HG nr.935/2020 care poate fi consultata aici.

Hotararea CNSU nr.52/2020 care poate fi consultata aici.

Dar si Ghidul privind desfasurarea activitatii in regim de munca la domiciliu / telemunca / program individualizat de munca poate fi consultat aici.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,147 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.