Concedii medicale. Situatii care pot reprezenta refuzuri justificate la plata indemnizatiilor de concediu medical

Potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, calculul si plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.

Iar la alin.(3) lit.a) a art.36 aflam ca plata indemnizatiilor se face lunar de catre angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A.

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 11.08.2020, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

Potrivit dispozitiilor art.36^1 din OUG nr.158/2005, pentru calculul si plata indemnizatiilor, platitorii de indemnizatii prevazuti la art. 36 au urmatoarele obligatii:

a) sa verifice elementele care se inscriu obligatoriu pe certificatul de concediu medical, prevazute in Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS;

b) sa gestioneze numarul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat si pe fiecare afectiune;

c) sa respinga la plata certificatele de concediu medical completate eronat de catre medicii prescriptori.

Ca si completare, avem art.71 din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, care prevede ca, in intelesul prevederilor OUG nr.158/2005, constituie refuzuri justificate la plata indemnizatiilor urmatoarele situatii:

a) nu se face dovada calitatii de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;

b) neindeplinirea stagiului complet de asigurare, cu exceptiile prevazute de lege;

c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de catre medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;

d) neprezentarea certificatului de concediu medical in termenele prevazute de lege;

e) acordarea retroactiva a certificatelor de concediu medical in afara situatiilor prevazute de lege;

f) certificate de concediu medical ce depasesc duratele maxime prevazute de prezentele norme.

Constituie refuz justificat la plata indemnizatiilor si situatiile in care angajatorul constata eliberari nejustificate de certificate de concedii medicale si amana plata cu cel mult 90 de zile ca urmare a sesizarii comisiilor care efectueaza controlul.

Art.4 din Ordinul nr.1092/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevede ca medicul care elibereaza certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor inscrise in rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instructiunilor aprobate prin prezentul ordin si/sau completarea eronata a acestora constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor OUG nr. 158/2005.

Iar modul de completare a certificatelor de concediu medical este prevazut in Cap.II din Anexa nr.2 – Instructiuni privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical la Ordinul nr.1092/2020.

Pe de alta parte, refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor si/sau calculul si plata eronata a indemnizatiilor de catre angajator, incalcarea de catre angajator a obligatiei de a plati indemnizatiile lunar, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, precum si incalcarea obligatiei de a gestiona numarul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat si pe fiecare afectiune constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2500 la 5000 lei (a se vedea art.47 alin(2), art.48 alin.(1) lit.a) din OUG nr.158/2005).

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2500 la 5000 lei si incalcarea de catre angajatori a dispozitiilor art. 6 alin. (4) din OUG nr.158/2005 potrivit carora, angajatorii au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea verificarii modului de determinare a indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (a se vedea art.6 alin.(4), art.47 alin.(1) si art.48 alin.(1) lit.a) din OUG nr.158/2005).

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate (a se vedea art.49 din OUG nr.158/2005).

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

 

(Visited 845 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − = six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.