Indemnizatie somaj 2021. Cu ce articole din Codul muncii poate inceta CIM pentru a beneficia de indemnizatia de somaj?

Potrivit art.67 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi
* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi
* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

Iar conform art.64 alin.(1) si (2) din Codul muncii, in cazul in care concedierea se dispune pentru motivele prevazute la art. 61 lit. c) si d), precum si in cazul in care contractul individual de munca a incetat de drept in temeiul art. 56 alin. (1) lit. e), angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii.

In situatia in care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante, acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii profesionale si/sau, dupa caz, capacitatii de munca stabilite de medicul de medicina a muncii.

Masurile de combatere a somajului sunt reglementate de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificariel si completarile ulterioare.

In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii sunt persoanele care se pot regasi in una din situatiile prevazute la art.17 alin.(1) din Legea nr. 76/2002 printre care si situatia in care raporturile de munca le-au incetat din motive neimputabile lor.

Iar la art.5 lit.a) si b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin HG nr.174/2002, aflam ca prin motive neimputabile salariatilor, in sensul art.17 alin.(1) din Legea nr.76/2002, se intelege incetarea raportului de munca in temeiul articolelor din Codul muncii, dupa cum urmeaza:
art.31 alin.(3): incetarea raportului de munca la initiativa angajatorului, prin notificare scrisa, in temeiul art. 31 alin. (3) din Codul muncii;
art.56 alin.(1) lit. a): la data decesului angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
art.56 alin.(1) lit. b): la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;
art.56 alin.(1) lit.d): ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
art.56 alin.(1) lit.e): ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
art.56 alin.(1) lit.g): de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
art.56 alin.(1) lit.i): la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
art. 61 lit. c): in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
art.61 lit.d): in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat;
art. 65 alin.(1): Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia;
art. 95 alin. (4): Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.articol concediere si somaj, concedire si somaj.

Prin urmre, salariatii a caror contracte individuale de munca inceteaza in baza articolelor din Codul muncii mentionate mai sus, pot beneficia de indemnizatie de somaj, daca indeplinesc si celelalte conditii prevazute de Legea nr.76/2002.

(Visited 1,171 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − 6 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.