Daily Archives: 15/01/2021

Majorare salariu minim pentru 2021: ce acte se intocmesc si pana cand se transmit in Revisal?

Potrivit dispozitiilor art.11 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

Iar potrivit dispozitiilor art.164 alin.(2) si (3) din Codul muncii, angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara. Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.

Majorare salariu minim la 2300 lei pentru anul 2021. De cand produce efecte si care este termenul de inregistrare in Revisal?

HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost publicata in Monitorul Oficial nr.40 din 13 ianuarie 2021.

Iar potrivit prevederilor art.12 alin.(3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararile Guvernului intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, daca in cuprinsul lor  nu este prevazuta o data ulterioara. Atunci cand nu se impune ca intrarea in vigoare sa se produca la data publicarii, in cuprinsul acestor acte normative trebuie sa se prevada ca ele intra in vigoare la o data ulterioara stabilita prin text.