Daily Archives: 28/01/2021

Dosarul personal al salariatului: acte, modele si formulare necesare – actualizate ianuarie 2021

Angajatorii au obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat. Acest lucru rezulta atat din prevederile art.7 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

Dosarul personal se intocmeste pentru toti salariatii societatii, se pastreaza in bune conditii la sediul societatii si se prezinta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Practica unui angajator de a plati un spor la salariu numai lucratorilor cu handicap care au predat un certificat de incadrare in grad de handicap dupa o data pe care el insusi a ales-o poate constitui o discriminare directa sau indirecta pe motive de handicap

Curtea de Justitie a Uniunii Europene, prin hotararea din 26.01.2021, in cauza C-16/19 VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, declara ca: “Articolul 2 din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general in favoarea egalitatii de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca trebuie interpretata in sensul ca:

– practica unui angajator care consta in a plati un spor la salariu lucratorilor cu handicap care au predat certificatul lor de incadrare in grad de handicap dupa o data aleasa de acest angajator, iar nu si lucratorilor cu handicap care au predat acest certificat anterior acestei date, poate constitui o discriminare directa atunci cand se dovedeste ca aceasta practica este intemeiata pe un criteriu indisociabil legat de handicap, in masura in care este de natura sa puna definitiv in imposibilitatea de a indeplini aceasta conditie temporala un grup clar identificat de lucratori, compus din ansamblul lucratorilor cu handicap a caror stare de handicap era cunoscuta in mod necesar de catre angajator la instituirea acestei practici;