Dosarul personal al salariatului – obligatia eliberarii actelor din dosar, adeverintelor si termenul de eliberare

Potrivit prevederilor art.40 alin.(2) lit.h) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul are obligatia sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului.

Iar conform art.34 alin.(5) din acelasi act normativ, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate .

RI 2017

 

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 14.01.2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Si HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor prevede obligatia angajatorului de a elibera salariatului sau a unui fost salariat, la solicitarea scrisa a acestuia, copii ale documentelor existente in dosarul personal, in termen de 15 zile lucratoare de la data solicitarii. Documentele se elibereaza in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator .

O alta obligatie in sarcina angajtorului priveste si eliberarea, la solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, a unui extras din registru, datat si certificat pentru conformitate, sau o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, astfel cum rezulta din registru si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
In caz contrar, angajatorul risca amenda intre 300 si 1000 lei .

Daca pana la data publicarii in Monitorul Oficial a HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, angajatorul avea posibilitatea sa elibereze salariatilor adeverinta de vechime doar la cerere, de la data modificarii angajatorul are obligatia ca la data incetarii contractului de munca sa elibereze salariatului a carui contract de munca a incetat o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate. Aceasta obligatie se regaseste si in HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor care vine si cu o completare si anume: obligatia angajatorului sa elibereze salariatului la incetarea activitatii, pe langa adeverinta de vechime, si un extras din registru, datat si certificat pentru conformitate . In caz contrar, angajatorul risca amenda intre 300 si 1000 lei .

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor angajatorilor se fac de catre inspectorii de munca.

In situatia in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera un extras din registru, astfel cum este prevazut mai sus, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca, in a carui raza teritoriala isi are sau a avut sediul sau domiciliul angajatorul, eliberarea unui extras din registru din care sa rezulte activitatea desfasurata la acesta, in calitate de salariat. Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 1,320 times, 7 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.