Termen depunere dosar decontare indemnizatie concediu medical – angajator cu raportare D112 la trimestru

Potrivit prevederilor art.38 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), se recupereaza din bugetul FNUASS din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate.

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora la care isi desfasoara activitatea persoanele asigurate solicita sumele prevazute mai sus, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, in termenul prevazut la art. 40 si in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005.

Din sumele solicitate prevazute mai sus, din bugetul FNUASS, se suporta sumele certe si exigibile la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire in conditiile reglementate prin normele de aplicare a OUG nr.158/2005.

RI 2017

 

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 14.01.2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Iar la art.40 alin.(1) aflam ca indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, cu respectarea prevederilor art. 36^1, in termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1), precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) erau in drept sa le solicite.

Indemnizatiile aferente certificatelor de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta instituite in conditiile OUG nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi solicitate pe baza actelor justificative de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1), precum si de platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b), in termen de 180 de zile de la data incetarii perioadei starii de urgenta (a se vedea art.40 alin.(1^1 din OUG nr.158/2005).

Iar platitorii prevazuti la art.36 alin.(3) lit.a) si b) sunt angajatorii si institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj.

Astfel, termenul de depunere a dosarului pentru recuperarea din bugetul FNUASS a indemnizatiilor platite de catre angajatori asiguratilor este de 90 de zile de la data de la care platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) (angajatorii si institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj) erau in drept sa le solicite.

Referitor la termenul de depunere a D112, declaratia se depune:
– lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care se platesc veniturile, de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art. 136 lit. d)-f) din Codul fiscal, precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
– trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:
a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii liberale si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoanele fizice care detin capacitatea de a incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca; (…).

Depunerea trimestriala a declaratiei consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.

Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sau le inceteaza calitatea de asigurat, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaratia pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. In acest caz, declaratia/declaratiile aferenta/ aferente perioadei ramase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului, se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, urmand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia. A se vedea anexa 6 – Instructiuni de completare a formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pct.I – Termenul de depunere a declaratiei, din Ordinul nr. 203/207/188/2021.

Prin urmare, termenul de depunere a dosarului pentru recuperarea din bugetul FNUASS a indemnizatiilor platite de catre angajatori asiguratilor este de 90 de zile de la data de la care angajatorii erau in drept sa le solicite. Termenul de 90 de zile se calculeaza incepand cu data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza sumele privind concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (asiguratilor) si care se declara prin D112. Angajatorii care depun D112 la trimestru, daca in cursul trimestrului inregistreaza concedii medicale, depun declaratia pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit concediul medical, iar termenul de 90 de zile se va raporta la termenul de depunere a declaratiei.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 1,601 times, 6 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.