Concediu medical pentru care nu este necesar stagiul minim de cotizare. Cum se calculeaza indemnizatia de concediu medical daca salariatul prezinta certificat medical in luna angajarii?

Potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor medicale si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

 

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL),  in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Insa, conform prevederilor art.9 si art. 31 din OUG nr.158/2005, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotarare a Guvernului, neoplaziilor si SIDA, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic. In scopul prevenirii imbolnavirilor, persoanele asigurate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru carantina, fara indeplinirea conditiei privind stagiul de asigurare. Fara conditie de stagiu de cotizare se acorda si concediul si indemnizatia de risc maternal.

In ceea ce priveste baza de calcul, potrivit prevederilor art.10 alin.(1) din OUG nr.158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

Iar la art.10 alin.(6) din OUG nr.158/2005 aflam ca, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare realizate sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate, cu respectarea prevederilor alin. (4).

La art.10 alin.(4) din OUG nr.158/2005 aflam ca, in situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2), veniturile care se iau in considerare sunt:

a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, pentru perioadele prevazute la art. 8 alin. (2) lit.a) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;

b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si c) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune;

c) indemnizatiile de care au beneficiat asiguratii, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d) si anume pentru perioadele in care au beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, modificata si completata.

c^1) veniturile asigurate in Romania in luna/lunile anterioara/ anterioare lunii in care s-a eliberat certificatul de concediu medical sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate/asigurare in Romania, pentru situatiile in care se utilizeaza perioadele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d^1), astfel: veniturile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B; veniturile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de asigurare inscris in contractul de asigurare, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2); veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de asigurare fara plata unei contributii, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C.

Astfel, salariatii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru situatiile prevazute la art.9 si 31 din OUG nr.158/2005 fara indeplinirea conditiei privind stagiul de cotizare. Iar baza de calcul a indemnizatiei pentru concediu medical, in cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, o constituie media veniturilor lunare realizate sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate. Ca si exemplu, in vederea stabilirii bazei de calcul a indemnizatiei de concediu medical, ne raportam la ultimele 6 luni anterioare lunii cu medical. Daca salariatul in cauza are venituri realizate sau perioade asimilate doar in 3 luni din cele 6 din care se constituia baza de calcul, ca si exemplu, se vor lua in calcul acele vinituri, daca insa salariatul nu a realizat in ultimele 6 luni venituri si nici nu a fost in situatii asimilate stagiului de cotizare, la stabilirea indemnizatiei de concediu medical ne vom raporta la venitul lunar din prima luna de activitate.

Prin faptul ca pentru situatiile prevazute la art.9 si 31 din OUG nr.158/2005 salariatii beneficiaza de concediu medical fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare, nu inseamna ca nu avem obligatia sa ne raportam, atunci cand calculam indemnizatia de concediu medical, la ultimele 6 luni anterioare lunii cu medical. Trebuie sa facem diferenta intre stagiul de cotizare in vederea acordarii concediilor medicale si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate si baza de calcul in vedea calcularii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 4,733 times, 14 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.