Proiect: Modelul cadru al contractului individual de munca se modifica si va contine o noua obligatie pentru angajator

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a publicat spre dezbatere un proiect de Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca prin care se introduce o noua obligatie pentru angajator si anume obligatia de informare a salariatilor cu privire la aderarea acestora la un fond de pensii administrat privat.

 

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL),  in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

Proiectul de Ordin a fost publicat pe site-ul institutiei in data de 13.04.2021, la Trasparenta decizionala, iar propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site, respectiv 13.04.2021 – 22.04.2021.

Proiectul de Ordin prevede urmatoarele:

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

ORDIN nr. 376/13.04.2021

pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca

Avand în vedere: Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

Referatul nr. 1360/12.04.2021;

In temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

emite urmatorul:

Ordin:

ART.I – Se modifica si se completeaza modelul-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.64/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

La litera M punctul 4, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:

”c1) sa informeze angajatul cu privire la obligatiade a adera la un fond de pensii administrat privat”.

Art. II – La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Obligatia prevazutala litera M, punctul 4, litera c1) din Anexa 1 la Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica doar persoanelor prevazute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. III – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

MINISTRUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

Raluca TURCAN

Ca si completare, precizam ca art.30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede urmatoarele:

“(1) Persoanele in varsta de pana la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie sa adere la un fond de pensii.

(2) Persoanele, altele decat cele prevazute la alin. (1), in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.

(3) Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin. (1), in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv.”

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,425 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.