OUG nr.30/2021: o noua declaratie cu scadenta 25.04.2021 – declaratie de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie efectuate in perioada noiembrie 2020 – martie 2021

OUG nr.30/2021 privind unele masuri fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.423 din 21 aprilie 2021, introduce o noua declaratie de regularizare, cu termen de depunere pana la data de 25 aprilie 2021, pentru cheltuielile cu educatia timpurie efectuate in perioada noiembrie 2020-martie 2021, cheltuieli care depasesc impozitul de profit datorat.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Astfel, potrivit prevederilor OUG nr.30/2021, suma reprezentand cheltuieli cu educatia timpurie, efectuate in perioada noiembrie 2020—martie 2021, care depaseste impozitul pe profit datorat, se scade, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. i^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarileulterioare, in ordine, din impozitul pe salarii retinut de contribuabil pentru angajati, din taxa pe valoarea adaugata datorata sau din accizele datorate, pe baza unei declaratii de regularizare.

Declaratia de regularizare prevazuta mai sus se depune pana la data de 25 aprilie 2021 inclusiv, cu urmatoarele exceptii:
a) in cazul contribuabililor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia se depune la fiecare termen de declarare a impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42 din aceeasi lege, dar nu mai tarziu de data de 25 august 2021 sau de data de 25 a celei de-a sasea luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat, dupa caz;

b) in cazul contribuabililor care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42 dinLegea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia se depune pana la data de 25 martie 2022 inclusiv sau pana la data de 25 iunie 2022 inclusiv, dupa caz.

Suma reprezentand cheltuieli cu educatia timpurie, efectuate in perioada noiembrie 2020—martie 2021, care depaseste impozitul pe profit datorat, se scade, in ordine, din impozitul pe salarii retinut de contribuabil pentru angajati, din taxa pe valoarea adaugata datorata sau din accizele datorate, cu data scadentei acestora, declarate in Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, in decontul de TVA, respectiv in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul destat, care au acelasi termen de depunere cu cel al declaratiei prin care s-a efectuat scaderea acestor cheltuieli din impozitulpe profit datorat.

In cazul in care termenul de depunere a declaratiei prin care s-a efectuat scaderea cheltuielilor cu educatia timpurie din impozitul pe profit datorat este acelasi cu termenul trimestrial de depunere a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, suma care depaseste impozitul pe profit datorat se scade din impozitul pe salarii aferent ultimei luni din trimestru.

Modelul si modalitatea de depunere si gestionare adeclaratiei prevazute mai sus se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Iar in acest sens, ANAF a publicat pe site-ul insitutiei, inca din data de 20 aprilie 2021, proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului si continutului formularului 711 “Declaratie de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie”.

Asteptam si publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului si continutului formularului 711 “Declaratie de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie”, intrucat pentru ca angajatorii sa poata depune declaratia in termenul prevazut in OUG nr.30/2021 si anume pana la 25.04.2021, ANAF trebuie sa publice modelul de declartie pe pagina de internet a ANAF pentru ca angajatorii sa poata descarca formularul in vederea completarii si depunerii.

In plus, avand in vedere ca 25 aprilie cade intr-o zi nelucratoare (duminica), apreciem ca termentul de depunere a declaratiei de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie se prelungeste pana luni, 26 aprilie 2021. Iar in acest sens avem prevederile art.181 alin.(2) din Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedura civila potrivit carora atunci cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza.

Amintim ca masurile fiscale privind educatia timpurie au fost instituite prin Legea nr.239/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.1041 din 6 noiembrie 2020, si completate prin Legea nr.296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.1269 din 21 decembrie 2020, prin care contribuabilii care efectuau cheltuieli cu educatia timpurie puteau sa scada din impozitul pe profitul datorat cheltuielile cu educatia timpurie, dar nu mai mult de 1500 lei/luna pentru fiecare copil. Iar in cazul in care suma depasea impozitul pe profit datorat, diferenta putea sa fie scazuta, in ordine, din impozitul pe salarii retinut de contribuabil pentru angajati, din taxa pe valoarea adaugata datorata sau din accizele datorate. Aceaste sume nefiind supuse nici impozitului pe venit si nici constributiilor sociale. Aceste masuri au pus insa probleme in practica privind aplicabilitatea din cauza lipsei normelor de aplicare.

Iar prin OUG nr.19/2021 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.315 din 29 martie 2021, masurile fiscale privind educatia timpurile au fost suspendate, incepand cu data de 1 aprilie 2021 si pana la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

OUG nr.30/2021 poate fi consultata aici.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

 

(Visited 223 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 9 = ten

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.