OUG nr.37/2021 pemtru modificarea Codului muncii – publicata in Monitorul Oficial

OUG nr.37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial nr.474 din 6 mai 2021 si produce efecte de la data publicarii.

Potrivit prevederilor OUG nr.37/2021, microintreprinderile cu pana la 9 angajati vor putea tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in conditiile stabilite cu acestia prin acord scris, iar specificarea atributiilor postului se va putea face atat verbal, cat si in forma scrisa, la solicitarea angajatului. Ordonanta prevede si eliminarea obligatiei in cazul microintreprinderilor cu pana la 9 angajati de intocmire a regulamentului intern.

 

 

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL),  in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

OUG nr.37/2021 prevede urmatoarele:

ARTICOL UNIC – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 17, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Elementele din informarea prevazuta la alin. (3) trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca, cu exceptia fisei postului pentru salariatii microintreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care specificarea atributiilor postului se poate face verbal.

2. La articolul 17, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), la solicitarea scrisa a salariatului, angajatorul este obligat sa ii comunice in scris fisa postului cu specificarea atributiilor postului.

3. La articolul 119, alineatul (2) se modifica si va avea cu urmatorul cuprins:
(2) Pentru salariatii mobili, salariatii care desfasoara munca la domiciliu si salariatii microintreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in conditiile stabilite cu salariatii prin acord scris, in functie de activitatea specifica desfasurata de catre acestia.

4. Articolul 241 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 241 Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu exceptia microintreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

OUG nr.37/2021 poate fi consultata integral aici.

Codul muncii actualizat poate fi consultat aici.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,309 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.