Alegerea reprezentantilor salariatilor. Cine organizeaza sedinta, angajatorul sau salariatii?

Potrivit prevederilor art.221 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, la angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.

Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor.

Reprezentantii salariatilor nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

negocierea-ccm-212x300_2021

 

Va propunem un model de contract colectiv de munca la nivel de unitate (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

 

 

Iar potrivit prevederilor art.222 din Codul muncii, pot fi alesi ca reprezentanti ai salariatilor salariatii care au capacitate deplina de exercitiu. Iar durata mandatului reprezentantilor salariatilor nu poate fi mai mare de 2 ani.

Numarul de reprezentanti alesi ai salariatilor se stabileste de comun acord cu angajatorul, in raport cu numarul de salariati ai acestuia.

La art.223 Codul muncii stabileste atributiile principale ale reprezentantilor salariatilor, dupa cum urmeaza:
a) sa urmareasca respectarea drepturilor salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv de munca aplicabil, cu contractele individuale de munca si cu regulamentul intern;
b) sa participe la elaborarea regulamentului intern;
c) sa promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu, conditii de munca, timp de munca si timp de odihna, stabilitate in munca, precum si orice alte interese profesionale, economice si sociale legate de relatiile de munca;
d) sa sesizeze inspectoratul de munca cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil;
e) sa negocieze contractul colectiv de munca, in conditiile legii.

Iar conform art.224 din Codul muncii, aributiile reprezentantilor salariatilor, modul de indeplinire a acestora, precum si durata si limitele mandatului lor se stabilesc in cadrul adunarii generale a salariatilor, in conditiile legii.

Important: Alegerea reprezentantilor salariatilor nu este obligatorie. Legea instituie doar posibilitatea nu obligatia salariatilor de a-si alege reprezentantii. Nu exista o procedura de urmat pentru alegerea reprezentantilor salariatilor, legiuitorul lasand la latitudinea salariatilor sa stabileasca procedura pentru alegerea reprezentantilor sai.

Prin urmare, in cadrul unitatilor la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative, conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop. Reprezentantii salariatilor pot coexista cu un sindicat nereprezentativ.

Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor. Pentru alegerea reprezentantilor salariatilor trebuie sa existe votul a cel putin jumatate din numarul de salariati ai unitatii. Daca la intrunire participa doar jumatate din numarul total de salariati ai unitatii, este necesara intrunirea unanimitatii.

Alegerea reprezentantilor salariatilor, atributiile acestora, modul de indeplinire a atributiilor, precum si durata si limitele mandatului lor se stabilesc in cadrul adunarii generale a salariatilor, in conditiile legii. Cei care stabilesc modalitatea de organizare a intrunirii sunt salariatii. Singura atributie pe care legiuitorul i-a acordat-o angajatorului in ceea ce priveste alegerea reprezentantilor salariatilor priveste stabilirea impreuna cu salariatii unitatii a numarului de reprezentanti alesi, in raport cu numarul de salariati ai acestuia.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 267 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 2 = eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.