Concediu de odihna in perioada de preaviz. Se suspenda sau nu preavizul?

Potrivit art. 75 alin.(1) si (3) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare. In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului in care contractul de munca este suspendat pentru absentele nemotivate ale salariatului.

Iar conform art.81 alin.(4) – (6) din Codul muncii, in cazul demisiei, termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele. In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.

 

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL),  in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Iar la art.49 alin.(1), (2), (5) si (6) din Codul muncii aflam ca suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza. In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Legiuitorul a prevazut o serie de situatii de suspendare a contractului individual de munca insa printre aceste situatii nu se regaseste si suspendarea contractului individual de munca pe perioada concediului de odihna.

Astfel, in baza prevederilor Codului muncii, in perioada in care salariatul este in concediu de odihna nu intervine suspendarea contractului individual de munca, prin urmare nici termenul de preaviz nu se suspenda.

Intrucat concediul de odihna nu reprezinta o situatie de suspendare a contractului individual de munca, consideram ca zilele de concediu de odihna ramase, total sau partial, pot fi efectuate in perioada de preaviz, fara sa o suspende. Contractul individual de munca va inceta la data expirarii termenului de preaviz. In cazul demisiei, contractul poate inceta si la data renuntarii totale ori pariale de catre angajator la termenul de preaviz. Iar in situatia in care numarul zilelor de concediu de odihna neefectuate este mai mare decat durata preavizului, zilele de concediu ramase vor fi compensate in bani la incetarea contractului de munca, asa cum prevede Codul muncii la art.146 alin.(3).

Totusi, in situatia in care cererea de concediu nu a intervenit in perioada programata in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, iar angajatorul nu se poate lipsi de serviciile salariatului in aceasta perioada, acesta poate sa nu aprobe cerea de concediu de odihna.

Exista hotarari date de instante care considera ca preavizul nu se poate suprapune concediului de odihna. In acest sens avem, ca si exemplu, o decizie a Tribunalului Constanta (instanta de fond) care a considerat, in speta vizata, concediul de odihna ca un caz de suspendare prin acordul partilor a termenului de preaviz. Decizia Tribunalului a fost insa modificata de Curtea de apel care a admis recursul si a considerat ca pe perioada in care reclamantul a efectuat concediul de odihna, nu a intervenit o suspendare a contractului individual de munca al acestuia, astfel ca nici termenul de preaviz la care era indreptatit nu a fost suspendat, acesta fiind implinit la data la care s-a dispus desfacerea contractului de munca (a se vedea in acest sens Decizia 57/CM/2012).

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,338 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.