Daily Archives: 01/07/2021

Angajatorii care aplica masura somajului tehnic dupa 1 iulie 2021 nu vor putea deconta indemnizatia de somaj tehnic de la stat

Amintim ca OUG nr.211/2020 privind prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala adoptate in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea OUG nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.1189 din 7 decembrie 2020, prevede la art.I ca prevederile art. XI si XV din OUG nr.30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, se acorda pana la 30 iunie 2021, pentru toate domeniile de activitate prevazute de Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile actelor normative care cuprind dispozitii ce privesc aplicarea prevederilor OUG nr.30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, se aplica in continuare, pe toata perioada prevazuta mai sus.

Masura de sprijin prevazuta de OUG nr.132/2020 (modelul Kurzarbeit) se aplica si pe o perioada de pana la 3 luni dupa incetarea starii de alerta

HG nr. 677/2021 privind modificarea HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza OUG nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.628 din 25 iunie 2021.

Prin HG nr.677/2021 se abroga art.7 din HG nr.719/2020 si astfel se elimina din procedura prevederea ca masurile de sprijin prevazute de art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din OUG nr.132/2020 se aplica pana la data de 30 iunie 2021.