Angajatorii care aplica masura somajului tehnic dupa 1 iulie 2021 nu vor putea deconta indemnizatia de somaj tehnic de la stat

Amintim ca OUG nr.211/2020 privind prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala adoptate in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea OUG nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.1189 din 7 decembrie 2020, prevede la art.I ca prevederile art. XI si XV din OUG nr.30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, se acorda pana la 30 iunie 2021, pentru toate domeniile de activitate prevazute de Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile actelor normative care cuprind dispozitii ce privesc aplicarea prevederilor OUG nr.30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, se aplica in continuare, pe toata perioada prevazuta mai sus.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Avand in vedere ca Guvernul nu a mai prelungit termenul de decontare a indemnizatiilor de somaj tehnic, incepand cu 1 iulie 2021 angajatorii care doresc sa aplice masura somajului tehnic se vor raporta la prevederile Codului muncii care stabileste la art.52 alin.(1) lit.c) si la art.53 alin.(1) ca in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului, iar pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. La alin.(2) de la art.53 aflam ca pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (1), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.

Iar neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1), in cazul in care angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei (a se vedea art.260 alin.(1) lit.k) din Codul muncii).

Amintim angajatorilor care au cerut decontarea indemnizatiei de somaj tehnic de la bugetul de stat in baza prevederilor OUG 30/2020 ca trebuie sa tina cont de prevederile art.53^1 alin.(19) din Codul muncii, introduse prin Legea nr.298/2020, potrivit carora angajatorii nu pot desfiinta locurile de munca ocupate de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) sau f), pe o perioada cel putin egala cu perioada suspendarii pentru care au beneficiat, pentru acesti salariati, de plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) din bugetul asigurarilor sociale pentru somaj. Iar conform articolului III din Legea nr. 298/2020, care a intrat in vigoare de la 27 decembrie 2020, prevederile art. 53^1 alin. (19) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, astfel cum a fost completata prin prezenta lege, se aplica numai in situatia desfiintarii locurilor de munca ocupate de persoane ale caror contracte individuale de munca au fost suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi. Incalcarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu returnarea sumelor primite cu titlu de indemnizatie potrivit art. 53^1 alin. (1) si (12), pentru posturile desfiintate.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

 

(Visited 456 times, 10 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.