Masura de sprijin prevazuta de OUG nr.132/2020 (modelul Kurzarbeit) se aplica si pe o perioada de pana la 3 luni dupa incetarea starii de alerta

HG nr. 677/2021 privind modificarea HG nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza OUG nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, a fost publicata in Monitorul Oficial nr.628 din 25 iunie 2021.

Prin HG nr.677/2021 se abroga art.7 din HG nr.719/2020 si astfel se elimina din procedura prevederea ca masurile de sprijin prevazute de art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din OUG nr.132/2020 se aplica pana la data de 30 iunie 2021.

Masura de sprijin prevazuta de OUG nr.132/2020 si cunoscuta in practica ca si masura Kurzarbeit se aplica pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu, asa cum prevede OUG nr.132/2020.

Astfel, potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din OUG nr.132/2020, prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul reducerii temporare a timpului de munca, determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 80% din durata zilnica, saptamanala sau lunara, prevazuta in contractul individual de munca.

OUG nr.132/2021 actualizata poate fi consultata aici.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

HG nr.677/2021 prevede urmatoarele:

Articolul I
Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 31 august 2020, cu completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
Articolul 1(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, angajatorii depun o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul social.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) insotita de documentele prevazute la art. 1^1 alin. (1) din ordonanta de urgenta va fi datata si semnata de reprezentantul legal.

(3) in situatia prevazuta la art. 1 alin. (4) din ordonanta de urgenta, angajatorul depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza careia isi are sediul social, copii de pe toate deciziile privind reducerea timpului de lucru, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente, din perioada de 30 de zile calendaristice prevazuta la art. 1 alin. (3) din ordonanta de urgenta, precum si copii de pe comunicarile acestora catre salariat.

(4) Pentru situatia prevazuta la art. 1 alin. (17) din ordonanta de urgenta, din declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 1^1 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta trebuie sa reiasa diminuarea cifrei de afaceri realizate in raport cu luna anterioara aplicarii masurii de reducere a activitatii.

(5) Angajatorii, prin reprezentantii legali, sunt raspunzatori pentru corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise in documentele prevazute la art. 1^1 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

(6) in situatia identificarii unor inadvertente in documentele depuse potrivit prevederilor art. 1^1 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si in situatia in care documentele depuse sunt incomplete, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza carora angajatorii au sediul social, care au inregistrat cererea prevazuta la alin. (1), solicita angajatorilor clarificari scrise si/sau prezentarea de documente suplimentare.

(7) Plata indemnizatiei se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit.

(8) Modelul cererii prevazute la alin. (1), modelul declaratiei pe propria raspundere a angajatorului, prevazuta la art. 1^1 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, precum si modelul listei persoanelor, prevazuta la art. 1^1 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta, care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din ordonanta de urgenta, se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

Articolul 2(1) In aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta, conditia pentru acordarea indemnizatiei este indeplinita, dupa cum urmeaza:
a) in cazul profesionistilor prevazuti la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si al persoanelor care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin inregistrarea unei reduceri a veniturilor nete realizate in luna pentru care se solicita indemnizatia fata de media veniturilor nete lunare din anul 2019, indiferent de valoarea acesteia;
b) in cazul persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, prin diminuarea orelor de munca prestate de catre acestea in cadrul cooperatiei.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), pentru persoanele care nu au realizat venituri in anul 2019, reducerea veniturilor realizate in luna pentru care se solicita indemnizatia se raporteaza la veniturile estimate in declaratia unica, respectiv norma de venit stabilit, in anul 2020.

(3) Pentru a beneficia de indemnizatia prevazuta la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta, persoanele indreptatite depun direct sau, dupa caz, prin cooperatie, la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere insotita de copia actului de identitate si de o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiei de acordare a indemnizatiei.

(4) Cererea si declaratia pe propria raspundere prevazute la alin. (3) se transmit in format electronic sau in format letric, la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul social, pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

(5) Plata indemnizatiei se efectueaza in cel mult 10 zile lucratoare de la data depunerii documentelor potrivit prevederilor alin. (4).

(6) Modelele cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

Articolul 5 Pentru depunerea in format electronic a cererilor si a documentelor prevazute la art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (4), art. 3 alin. (2) si art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de cereri si formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale carui organizare si functionare sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.

4. Articolul 7 se abroga.

Articolul II
Ordinele ministrului muncii si protectiei sociale prevazute la art. 1 alin. (8) si art. 2 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate i
n baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, cu completarile ulterioare, astfel cum este modificata prin prezenta hotarare, se emit in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

HG nr.677/2021 poate fi consultata aici.
HG nr.719/2020 actualizata poate fi consultata aici.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 319 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.