Preaviz concediere desfiintare post. Daca in CIM termentul de preaviz este de 15 zile lucratoare in caz de concediere, primeaza termenul din CIM sau termenul din Codul muncii?

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele concediate pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.

Ca exceptie, persoanele cu handicap concediate pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza, potrivit art.83 alin.(1) lit e) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, de un preaviz de minimum 30 de zile lucratoare.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe
Legiuitorul a stabilit o durata minima a preavizului, durata efectiva putand fi mai mare, daca acest lucru a fost stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil si/sau prin contractul individual de munca.

Iar potrivit prevederilor art.11 din Codul muncii, clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia suspendarii in cazul absentelor nemotivate ale salariatului (a se vedea art.75 alin.(3) din Codul muncii). Iar dupa incetarea cauzei de suspendare, termenul de preaviz va reincepe sa curga, salariatul relundusi activitatea pana la implinirea termenului de preaviz.

Preavizul reprezinta o instiintare prealabila prin care i se aduce la cunostinta salariatului ca la o data ulterioara urmeaza sa se dispuna desfacerea contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana lui. Scopul preavizului este acela de a oferi salariatului posibilitatea de a-si cauta un loc de munca, pana la incetarea contractului, diminuandu-se astfel consecintele negative asupra lui.

Acordarea preavizului reprezinta o procedura prealabila obligatorie, anterioara concedierii.

La randul sau, salariatul nu poate renunta la preaviz. Porivit dispozitiilor art.38 din Codul muncii, salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Prin urmare, termenul de preaviz in cazul concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare, chiar daca in contractul de munca acest termen este sub nivelul minim prevazut de lege. Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca, iar angajatorul trebuie sa tina cont de aceasta prevedere si sa ia masuri in acest sens.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 1,949 times, 4 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.