Curtea de apel Brasov: recalcularea drepturilor salariale prin adaugarea sporului de 150% din salariul de baza pentru zilele lucrate consecutiv peste maximul de 5 zile lucratoare

Potrivit prevederilor art. 137 din Codului muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica.

In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. In aceasta situatie salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.

In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor. Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in aceste conditii au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2).

Iar art.123 alin.(2) din Codul muncii prevede ca sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

Prin urmare, in situatiile in care zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in aceste conditii au dreptul la un spor ce nu poate fi mai mic de 150% din salariul de baza.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Referitor la sporul acordat salariatiilor a caror zile de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, printr-o decizie recenta a Curtii de Apel Brasov (Decizia nr.672/2021), pronuntata in data de 2 iunie 2021, angajatorul a fost obligat la recalcularea drepturilor salariale cuvenite fostului salariat prin adaugarea sporului prevazut la art. 123 alin. (2) din Codul muncii, respectiv 150% din salariul de baza pentru zilele lucrate consecutiv peste maximul de 5 zile lucratoare, pe toata dura contractului si la plata diferentelor rezultate, actualizate cu rata inflatiei pana la data platii efective.

In motivarea hotararii Curtii de apel Brasov se arata urmatoarele:

“Referitor la sporul prevazut la art. 123 alin. (2) din Codul Muncii, respectiv de 150% din salariul de baza pentru zilele lucrate consecutiv peste maximul de 5, conform dispozitiilor art. 137 alin. (5) din Codul Muncii, se constata ca repausul saptamanal este reglementat ca o perioada de odihna, statornicita legal, la sfarsitul unei saptamani, constand in 48 ore consecutive, de regula sambata si duminica.

Prin urmare, timpul de odihna trebuie sa fie asigurat compact (48 ore continuu) dupa 5 zile de munca, la sfarsitul saptamanii, iar prin exceptie, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern, conform dispozitiilor art. 137 din Codul muncii.

Insa in ipoteza in care salariatul lucreaza continuu un interval mai mare de 5 zile consecutive si pana la maxim 14 zile calendaristice, deci inclusiv sambata si duminica, el are dreptul la repaus saptamanal in perioada imediat urmatoare, cumulat, dupa caz, de 2 sau 4 zile iar in cazul in care zilele de repaus saptamanal se acorda cumulat, conform art. 137 alin. 4-5 din Codul muncii, salariatii au dreptul la o compensatie care reprezinta dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. 2 din Codul muncii, negociata in cadrul contractului colectiv, dupa caz, al contractului individual de munca, dar care nu poate fi mai mica de 150% din salariul de baza.

Din cuprinsul fiselor de pontaj depuse de catre intimata parata in fata instantei de fond, rezulta ca au existat si perioade in care repausul saptamanal nu a fost acordat sambata si duminica, dupa 5 zile de activitate, ci a fost acordat dupa un interval mai mare de timp, dupa cel putin 6 zile consecutive de lucru sau mai mult, adica in conditiile art. 137 alin. 4 din Codul muncii, ceea ce face ca salariatul sa fie indreptatit la plata compensatiei prevazute de art. 137 alin. 5 din Codul muncii.

De altfel, atat in cuprinsul intampinarii depuse in fata instantei de fond, cat si a intampinarii depuse in apel, intimata parata nu a negat faptul ca au existat perioade in care s-a lucrat mai mult de 5 zile consecutiv, insa a apreciat ca oricum salariatii au beneficiat de un spor de 10% pentru munca efectuata in timpul zilelor de week-end.

Sporul pentru munca prestata in zilele de sambata si duminica (art. 137 alin. 2 din Codul muncii), se acorda in situatiile in care repausul saptamanal nu s-a stabilit potrivit regulilor obisnuite, in zile de sambata si duminica, ci in alte zile ale saptamanii, in timp ce sporul prevazut de art. 137 alin. 5 se acorda in situatia in care salariatul nu beneficiaza de cele 48 de ore consecutive pe parcursul saptamanii, ci in modalitatea reglementata la art. 137 alin. 4 Codul muncii, ceea ce presupune ca aceste sporuri se cumuleaza, reglementand situatii distincte.

Totodata, in raport cu dispozitiile art.166 alin.4 din Codul muncii, se impune ca diferentele salariale rezultate sa fie actualizate cu indicele de inflatie pana la data platii efective.

In baza considerentelor expuse si a prevederilor art. 480 alin. 2 Cod procedura civila, Curtea va admite apelul declarat de reclamantul (…) si va schimba in parte sentinta apelata, in sensul obligarii paratei la recalcularea drepturilor salariale cuvenite (…) prin adaugarea sporului prevazut la art. 123 alin. (2) din Codul muncii, respectiv 150% din salariul de baza pentru zilele lucrate consecutiv peste maximul de 5 zile lucratoare, incepand cu data de 10.06.2019 si pana la data de 21.01.2020 si la plata diferentelor rezultate, actualizate cu rata inflatiei pana la data platii efective.”

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 1,018 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.