Dosarul personal al salariatului: acte, modele si formulare necesare, lucrare actualizata in luna iunie 2021

Angajatorii au obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat. Acest lucru rezulta atat din prevederile art.7 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

Dosarul personal se intocmeste pentru toti salariatii societatii, se pastreaza in bune conditii la sediul societatii si se prezinta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Refuzul angajatorului de a pune la dispozitia inspectorului de munca dosarul personal al salariatilor se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.

DOSARUL PERSONAL 2021

 

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, lucrare actualizata in luna iunie 2021

 

Refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de catre salariat sau de catre un fost salariat se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Mai nou, prin OUG nr.36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative au fost aduse o serie de completari Codului muncii printre care si posibilitatea angajatorului sa opteze pentru utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului, pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca, in conditiile stabilite prin regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii.

Avand in vedere ca partile pot opta sa utilizeze, la incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract, dupa caz, semnatura electronica, ne putem regasi in situatia in care avem si dosare de personal in format fizic care contin documente semnate olograf de parti, dar si dosare de personal in format electronic care contin documente semnate electronic.

Contractele individuale de munca si actele aditionale, incheiate prin utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului, precum si inscrisurile/ documentele din domeniul relatiilor de munca, se arhiveaza de catre angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, si ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata, si vor fi puse la dispozitia organelor de control competente, la solicitarea acestora.

Lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”, actualizata in luna iunie 2021, va prezinta ce acte ar trebui sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, 71 de modele si formulare necesare, dar si indicatii utile privind completarea lor. Detalii aici.

Lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare a fost actualizata in data de 07.06.2021, dupa cum urmeaza:

Actualizare 23 (07.06.2021):

– Au fost aduse completari documentului in baza OUG nr.36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

au fost completate modelele: Fisa de informare a salariatului la angajare si Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate cu un nou element – procedura privind utilizarea semnaturii electronice – obligatie de informare in sarcina angajatorului;
a fost completat modelul de Contract individual de munca (model complex) cu procedura privind utilizarea semnaturii electronice;
au fost aduse cateva completari partii teoretice a lucrarii cu privire la utilizarea semnaturii electronice.

– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol in baza prevederilor OUG nr.37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.

– A fost modificat modelul Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, in baza prevederilor HG nr.536/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011.

– Au fost aduse cateva actualizari de continut modelelor Nota de lichidare si Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca.

Alte lucrari din Libraria contabun.ro, actualizate 2021:

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practice, actualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare

 

(Visited 370 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.