Concediile medicale (exemplarele roz) suportate de angajator se depun la Casa de sanatate, daca angajatorul nu are sume de recuperat in luna?

Art.2 alin.(4) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, prevede ca angajatorii au obligatia sa depuna la casele de asigurari de sanatate, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator al carui model este prevazut in anexa nr. 1 (la norme), in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite angajatilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurari de sanatate si in situatia in care indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator, precum si in situatia in care asiguratul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

In practica am observant ca acest articol este interpretat si in sensul ca, chiar daca angajatorii nu au de recuperat sume din bugetul FNUASS, fie ca medicalele din luna sunt suportate integral de angajator, fie ca medicalele nu sunt platite din lipsa de stagiu, exemplarele roz (2) ale certificatelor de concediu medical se depun la casele de asigurari de sanatate.

Consider ca prevederile art.2 alin.(4) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 trebuie interpretate in sensul ca in luna in care se solicita recuperarea indemnizatiilor de concediu medical se depun la Casa de asigurari de sanatate toate medicalele aferente lunii pentru care se solicita recuperarea, inclusiv certificatele medicale suportate integral de angajator sau cele care nu sunt platite din lipsa de stagiu. Iar in lunile in care nu avem de recuperat indemnizatii din bugetul FNUASS nu avem ce depune la Casa de sanatate, medicalele (ambele exemplare) se pastreaza de catre angajator.

Dupa cum reiese din articolul mentionat mai sus, dar si din prevederile OUG nr.158/2005 (a se vedea art.38 si art.40), obligatia depunerii exemplarelor roz la casele de asigurari sociale de sanatate intervine in situatia in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite angajatilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical si care se suportata din bugetul FNUASS.

Aceaste prevederi apar in Norme inca din 2018 (chiar in forma de baza a actului normativ), acest articol a fost modificat in 2020 doar in sensul ca certificatele medicale se depun pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

(Visited 2,219 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.