Daily Archives: 29/07/2021

Angajatorul trebuie sa informeze salariatii cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii privat (pilonul II). Intocmim sau nu acte aditionale?

Ordinul nr.585/2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial nr.712 din 19 iulie 2021, introduce, la lit.M, pct.4 din modelul-cadrul al contractului individual de munca, o noua litera, lit.c^1, cu o noua obligatie in sarcina angajatorului si anume obligatia de a informa salariatii cu privire la obligatia de acestora a adera la un fond de pensii administrat privat. Aceasta obligatie, potrivit art.II din Ordinul nr.585/2021, se aplica doar persoanelor prevazute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare.