Incetare CIM. La incetarea contractului de munca care este termenul legal pentru eliberarea de catre angajator a adeverintei de vechime?

Potrivit art.40 alin.(2) lit.h) din Codul muncii, angajatorul are obligatia sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului.

Iar conform art.34 alin.(5) din acelasi act normativ, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.

145-modele si formulare CIMVa propunem un model de contract de munca si un model de act aditional care contin si un model de informare privind obligatia salariatilor de a adera la pilonul II, in lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”, actualizata 2021, care vine in ajutorul angajatorilor oferind, in cele 414 de pagini, peste 145 de modele si formulare utile la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicatii si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii.

Si HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor prevede, la art.7 alin.(3), (4) si (6), ca la solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligati sa ii elibereze acestuia copii ale documentelor existente in dosarul personal, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator; un extras din registru, datat si certificat pentru conformitate, sau o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, astfel cum rezulta din registru si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor prevede, la art.7 alin.(5), si faptul ca la incetarea activitatii salariatului, angajatorii au obligatia sa ii elibereze acestuia o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, precum si un extras din registru.

Nerespectarea de catre angajator a obligatiei de a elibera, la incetarea contractului de munca sau la solicitare o adeverinta de vechime, un extras din registru (Revisal) sau copii ale documentelor din dosarul personal constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000, potrivit art.8 alin.(5) din HG nr.905/2017.

Prin urmare, la incetarea activitatii salariatului, angajatorul are obligatia sa ii elibereze acestuia o adeverinta de vechime, precum si un extras din registru.

In alte situatii, la cerere, indiferent ca este vorba de un salariat sau de un fost salariat, termenul in care angajatorul trebuie sa elibereze aceste documente este de 15 zile de la data solcitarii.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

(Visited 2,026 times, 1 visits today)

One Response to Incetare CIM. La incetarea contractului de munca care este termenul legal pentru eliberarea de catre angajator a adeverintei de vechime?

  1. Andreea says:

    Buna ziua.
    Daca la incetarea CIM salariatul constata ca pontajul transmis in declaratia 112 nu corespunde cu numarul de ore lucrate efectiv transmise in Revisal, conform CIM,ar trebui sa solicite rectificare? Il va afecta in viitor ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.