Daily Archives: 16/08/2021

Pensia anticipata din sistemul militar de pensii poate fi cumulata cu salariul?

Pensiile militare de stat sunt reglementate de Legea nr.223/2015. Iar atunci cand vorbim de pensia anticipata trebuie sa facem distinctie intre prevederile Legii 223/2015 privind pensile militare de stat si prevederile Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii.

Potrivit prevederilor art.76 alin.(1) lit.a) din Legea nr.223/2015, in sistemul pensiilor militare de stat pensionarii militari care beneficiază de pensie de serviciu pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in condițiile legii.

Perioada de preaviz in cazul demisiei. Concediul de odihna suspenda preavizul?

Potrivit prevederilor art.81 alin.(4) – (6) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul demisiei, termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele. In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.