Ordonanta nr.14/2021: concedii medicale pentru pacientii cu arsuri grave, fara stagiu de asigurare si platite 100%

Ordonanta nr.14/2021 pentru modificarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial nr.831 din 31 august 2021, modifica prevederile OUG nr.158/2005 astfel incat pacientii cu arsuri grave sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, inclusiv pentru perioada de recuperare. Iar tipurile de arsuri se stabilesc prin normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, care vor fi completate in acest sens in termen de maximum 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Noile modificari prevad ca dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca in cazul unor arsuri grave, inclusiv pentru perioada de recuperare, se acorda fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare, iar indemnizatia bruta lunara pentru incapacitate temporara de munca determinata de arsurile grave, inclusiv pentru perioada de recuperare, este de 100% din baza de calcul stabilita conform legii.

RI-2021

 

 

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

 

 

 

Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca pentru arsuri grave se acorda pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, inclusiv pentru perioada de recuperare.

Durata concediilor pentru arsuri grave nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pentru arsuri grave fara prezentarea adeverintei eliberata de platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz.

Ordonanta nr.14/2021 prevede urmatoarele:

Articolul I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3^1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate fara prezentarea adeverintei, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, al unor tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv pentru perioada de recuperare, al bolilor infectocontagioase din grupa A, in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave, precum si in cazul carantinei.

2. La articolul 9, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
Articolul 9
(1) Persoanele asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, al unor tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv pentru perioada de recuperare, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotarare a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.

3. La articolul 13, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si pentru unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv pentru perioada de recuperare, si se diferentiaza dupa cum urmeaza:
a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;
b) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
c) pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, pentru tuberculoza;
d) pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, pentru unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv pentru perioada de recuperare.

4. La articolul 14^1, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru certificatele de concediu medical care se elibereaza pentru unele boli speciale si pentru unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 13 alin. (3), pentru urgentele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru certificatele de concediu medical care vizeaza durata internarii persoanei asigurate, medicul curant nu are obligatia intocmirii planului de urmarire a evolutiei bolii.

5. La articolul 17, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, de bolile infectocontagioase din grupa A, de urgente medico-chirurgicale, precum si de unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv pentru perioada de recuperare, stabilite in conditiile prevazute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

6. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
Articolul 34
Durata concediilor pentru tuberculoza, unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv pentru perioada de recuperare, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina sau izolare, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Articolul II
Pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante, normele de aplicare prevazute la art. 56 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, se modifica si se completeaza prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care se aproba in termen de maximum 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Articolul III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Ordonanta nr.14/2021 poate fi consultata aici.

OUG nr.158/2005 actualizata poate fi consultata aici.

Ordonanta nr.14/2021 intra in viagoere din 3 septembrie 2021. In acest sens avem prevederile art.12 alin.(1) din Legea nr.24/2000, potrivit carora, ordonantele emise de Guvern in baza unei legi speciale de abilitare intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau la o data ulterioara prevazuta in textul lor. Termenul de 3 zile se calculeaza pe zile calendaristice, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, si expira la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

 

(Visited 240 times, 17 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.