Coasigurat si persoana in intretinere. Coasiguratul poate avea venituri sub 510 lei?

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.224 alin.(1) lit.c) ca beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Iar Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, aprobate prin Ordinul nr.1549/2018, prevad la art.11 alin.(1) lit.c) ca documentele necesare pentru dovedirea calitatii de coasigurat sunt:
– actul de identitate valabil la data solicitarii, original si copie;
– documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata;
– declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii;
– declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva.

Iar potrivit art.6 alin.(1) din Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, coasiguratii (sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflate in intretinerea unei persoane asigurate) isi pastreaza calitatea de asigurat si drepturile care decurg din aceasta numai in perioada in care persoana in a carei intretinere se afla are calitatea de asigurat.

RI-2021

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Pe de alta parte, pentru stabilirea deducerii personale acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, potrivit art.77 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 510 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mai multe informatii despre deducerea personala (cui se acorda, in ce conditii si ce documente se prezinta angajatorului) gasiti aici: https://www.contabun.ro/2020/02/06/deducerea-personala-in-2020-cui-se-acorda-in-ce-conditii-si-ce-documente-se-prezinta-angajatorului/

Prin urmare, pot fi coasigurati sotul, sotia si parintii fara venituri proprii aflati in intretinerea unei persoane asigurate. Daca persoana aflata in intretinerea asiguratului realizeaza venituri, chiar daca aceste venituri nu papasesc 510 lei lunar, nu poate avea calitatea de coasigurat, ci doar calitatea de persoana in intretinere pentru stabilirea deducerii personale.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,458 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.