Concediu medical. Cum stabilim baza de calcul daca salariatul are stagiul minim, dar in ultimele 6 luni nu are venituri

Potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul minim de asigurare este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Iar conform art.10 alin.(1) din OUG nr.158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

RI-2021

 

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

 

Art. 8 din OUG nr.158/2005 prevede ce perioade sunt luate in calcul pentru constituirea stagiului de asigurare si care sunt perioadele asimilate stagiului de asigurare, iar la art.10 alin.(4) regasim veniturile care se iau in considerare in situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de asigurare prevazute la art. 8 alin. (2).

Prin urmare, daca salariatul are realizat stagiul minim de asigurare de 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii producerii riscului, dar nu are venituri realizate si nici perioade asimilate in ultimele 6 luni anterioare lunii in care a fost acordat certificatul de concediu medical, acesta nu va putea beneficia de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate, intrucat nu se poate determina media zilnica a bazei de calcul. Salariatul indeplineste conditiile stagiului de asigurare, deci certificatul de concediu medical va fi inregistrat, insa indemnizatia aferenta acestuia va fi egala cu zero.

Ca si exceptie, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, al unor tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, inclusiv pentru perioada de recuperare, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotarare a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, carantina si in cazul riscului maternal, situatii in care asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie de asigurari sociale fara conditii de stagiu de asigurare, in cazul in care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare realizate sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate (a se vedea in acest sens art.9, art.31 si art.10 alin.(6) din OUG nr.158/2005).

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 949 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.