Suspendare contract de munca. Cu ce articol suspendam contractul de munca, in baza unei lege speciale, daca Codul muncii nu prevede la suspendari acea situatie?

Potrivit prevederilor art.50 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;
c) carantina;
d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
f) forta majora;g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
h) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
i) in alte cazuri expres prevazute de lege.

RI-2021

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL),  in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

Dupa cum se observa, lit.i) a art.50 prevede ca suspendarea de drept a contractului intervine si in alte cazuri expres prevazute de lege, siituatii pe care nu le regasim enumerate de Codul muncii.

Sunt mai multe acte normative care prevad, in unele cazuri, supendarea contractului de munca. Iar printre acestea, mentionam, ca si exemplu, Legea nr.270/2015 privind statutul rezervistilor voluntari care, la art. 26, prevede ca raporturile de munca sau de serviciu dintre rezervistii voluntari si angajatori se suspenda, in conditiile prevazute de lege, pe durata programului de instruire initiala si in situatiile prevazute la art. 21 alin. (1).

Un alt exemplu il regasim la 137^1 alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societatile care prevede, in cazul societatilor pe actiuni, ca pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Prin urmare, daca printr-o lege speciala se prevede suspedarea contractului, iar acea situatie nu se regaseste printre situatiile reglementate de Codul muncii, contractul se suspenda de drept in baza art.50 alin.(1) din Codul muncii. Iar in decizia de constatare a suspendarii contractului angajatorul va face trimitere si la articolul din legea speciala care a dus la suspendarea contractului.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de savciuc1angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 796 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.