Ordinul nr.1909/2021: certificatul de concediu medical a fost completat cu un nou cod de indemnizatie, codul 16, pentru unele tipuri de arsuri

Ordinul nr. 1.909/856/2021 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicat in Monitorul Oficial nr.856 din 13 septembrie 2021, in vigoare de la data publicarii, introduce un nou cod de indemnizatie, codul 16, pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare.

Formularele de certificate de concediu medical in formatul in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se utilizeaza pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de 31.12.2021. Pe aceste formulare care se elibereaza pana la data de 31.12.2021 inclusiv, pe codul de indemnizatie 16, medicul curant va inscrie in rubrica „Observatii“ „Cod indemnizatie 16 – Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare ….. 100%“, utilizand semnatura si parafa.

RI-2021

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL),  in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

Amintim ca recent a fost modificata si completata si OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prin Ordonanta nr.14/2021, publicata in Monitorul Oficial nr.831 din 31 august 2021, in vigoare din 3 septembrie 2021.

Detalii aici: Ordonanta nr.14/2021: concedii medicale pentru pacientii cu arsuri grave, fara stagiu de asigurare si platite 100%

Si Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, au fost completate si modificate in acest sens prin Ordinul nr.1898/855/2021, publicat in Monitorul Oficial nr.905 din 21 septembrie 2021, cu aplicabilitate de la data publicarii.

Detalii aici: Ordinul nr.1898/2021: model declaratie pe propria raspundere a salariatului, care insoteste medicalul pentru carantina

Ordinul nr.1909/2021 prevede urmatoarele:

Articolul I Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 1, dupa codul de indemnizatie 15 „Risc maternal“ se introduce un nou cod de indemnizatie, codul 16, cu urmatorul cuprins:

16 Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare ….. 100%

2. In anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 9(1) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverintei de la platitor, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevazute in lista aprobata prin hotarare a Guvernului, a bolilor infectocontagioase pentru care se instituie masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului, precum si in cazul carantinei.

3. In anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 6, prima teza se modifica si va avea urmatorul cuprins:
6. Cod indemnizatie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va inscrie codul corespunzator al indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate/codul corespunzator al indemnizatiei de asigurare la accidente de munca si boli profesionale (1-16), in cifre si litere, conform specificatiilor de pe versoul certificatului de concediu medical.

Articolul II (1) Formularele de certificate de concediu medical in formatul in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se utilizeaza pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de 31.12.2021.

(2) Pe formularele prevazute la alin. (1) care se elibereaza pana la data de 31.12.2021 inclusiv, pe codul de indemnizatie 16, medicul curant va inscrie in rubrica „Observatii“ „Cod indemnizatie 16 – Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare ….. 100%“, utilizand semnatura si parafa.

Articolul III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ordinul nr.1092/2020 actualizat poate fi consultat aici.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 881 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.