OUG nr.117/2021: Codul muncii a fost completat cu noi sanctiuni, pentru munca sudeclarata si pentru intarzierea platii salariului. Avem si noi prevederi privind munca suplimentara

OUG nr.117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.951 din 5 octombrie 2021, introduce in Codul muncii definitia muncii subdeclarate, introduce si noi sanctiune, dupa cum urmeaza:
• pentru acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara – amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;

• pentru intarzierea platii salariului cu mai mult de o luna, de la data de plata a salariului, stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz – amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, a fost modificata definitia muncii nedeclarate in cazul contractelor cu timp partial si s-a modificat si amenda pentru primirea la munca a unui salariat cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 105 alin. (1) lit. c), de la 10.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei; la un interval de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.

O alta modificare importanta adusa Codului muncii vizeaza munca suplimentara care, potrivit ultimelor modificari, se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia, fata de 60 de zile cum era pana la aceasta modificare.

Prevederile OUG nr.117/2021 au intrat in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv din 5 octombrie 2021, cu exceptia prevederilor privind sanctiunile prevazute prin aceasta ordonanta care intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii, respectiv din 20 octombrie 2021.

RI-2021

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

OUG nr.117/2021 prevede urmatoarele:

Articolul I Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 15^1, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) primirea la munca a unui salariat cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 105 alin. (1) lit. c).

2. Dupa articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu urmatorul cuprins:
Articolul 15^2
In sensul prezentei legi, munca subdeclarata reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat in statele de plata a salariilor si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale.

3. La articolul 122, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 122(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

4. La articolul 260, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 260
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:

5. La articolul 260 alineatul (1), litera e^3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e^3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;

6. La articolul 260 alineatul (1), dupa litera e^4) se introduce o noua litera, litera e^5), cu urmatorul cuprins:
e^5) acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;

7. La articolul 260 alineatul (1) dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
s) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o luna, de la data de plata a salariului, stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul II Prevederile de la art. I pct. 5-7 intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

(Visited 811 times, 5 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.