HG nr.1161/2021: modificari si completari aduse masurilor, restrictiilor introduse prin HG nr.1130/2021

Prin HG nr.1161/2021 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial nr.1017 din 25 octombrie 2021, au fost aduse noi modificari anexelor 2 si 3 din HG nr.1090/2021, anexe modificate recent prin HG nr.1130/2021.

RI-2021

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 12.10.2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

 

HG nr.1161/2021 prevede urmatoarele:

ARTICOL UNIC
Anexele nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 962 din 7 octombrie 2021, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 4 (1) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, este permisa participarea la una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 3 art. 1 pct. 6, 9 si 12, art. 6 pct. 1, 2, 6, 6^1, 6^3 si 6^4, art. 9 pct. 1, 2, 4, 6 si 7, precum si art. 11 alin. (2) numai persoanelor care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

2. La anexa nr. 2 articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, este permis accesul, potrivit art. 6 pct. 6^2 si art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3, numai persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARSCoV2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanelor care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.

3. La anexa nr. 3 articolul 6, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
3. masurile prevazute la pct. 1 si 2 se aplica si operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

4. La anexa nr. 3 articolul 6, dupa punctul 6 se introduc patru noi puncte, punctele 6^1-6^4, cu urmatorul cuprins:
6^1. activitatea cu publicul in centrele si parcurile comerciale, definite potrivit art. 4 lit. o) si q) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARSCoV2. Masura nu se aplica persoanelor care se prezinta la centrele de vaccinare in vederea administrarii unei doze de vaccin, daca sunt stabilite culoare dedicate si controlate de intrare, deplasare si iesire in/din centrele si parcurile comerciale;

6^2. prin exceptie de la pct. 6^1, pentru serviciile publice comunitare care functioneaza in centrele si parcurile comerciale, accesul este permis si persoanelor care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore si care fac dovada deplasarii in acest scop prin prezentarea unui document justificativ in format letric sau electronic;

6^3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Masura nu se aplica unitatilor farmaceutice dispuse in afara centrelor si parcurilor comerciale, precum si benzinariilor;

6^4. activitatea de cazare in structurile de primire turistice, definite potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARSCoV2;

5. La anexa nr. 3, dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
Articolul 10^1 In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile particulare de invatamant, inclusiv cele cuprinse in Registrul special al organizatiilor furnizoare de educatie care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati de invatamant corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, isi suspenda activitatile ce impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in perioada 26 octombrie 2021 – 5 noiembrie 2021.

6. La anexa nr. 3 articolul 12, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Accesul persoanelor, cu exceptia angajatilor, a participantilor in cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contraventionale, administrativ-jurisdictionale si a celor administrative din motive de ordine si siguranta publica, a persoanelor care necesita servicii medicale si prestatii sociale, precum si a persoanelor care se prezinta la centrele de vaccinare in vederea administrarii unei doze de vaccin, in incintele institutiilor publice centrale si locale, regiilor autonome si operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla in perioada cuprinsa intre a 15a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.

7. La anexa nr. 3 articolul 15, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(22) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 10^1 si 11 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

Vezi si:

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practice, actualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare

 

(Visited 1,192 times, 5 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.