Concediu medical pentru carantina. Indemnizatia de concediu medical pentru carantina (cod 07) se impoziteaza?

Potrivit prevederilor art.18 lit.b) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de concediu si indemnizatie pentru carantina.

Iar conform prevederilor art.20 alin.(1) din OUG nr.158/2005, concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda persoanelor asigurate in conditiile art. 20 din Legea nr. 136/2020, articol din care aflam ca, concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii, care nu poate fi realizata de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica. Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicul curant, pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica.

RI-2021

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL),  in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

Alin.(3) al art.20 din OUG nr.158/2005 prevede ca, cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina sau izolare reprezinta 100% din baza de calcul stabilita conform art. 10 si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), potrivit art. 20 alin. (7) din Legea nr. 136/2020.

Ca si regula, indemnizatia de carantina se suporta integral din bugetul FNUASS, conform art.22 alin.(1) din OUG nr.158/2005. Insa, prin OUG nr.74/2021, publicata in Monitorul Oficial nr.645 din 30 iunie 2021, cu aplicabilitate de la 1 august 2021, au fost aduse o serie de modificari si completari OUG nr.158/2005 printre care si o noua prevedere potrivit careia, prin exceptie de la prevederile alin. (1) a art.22 din OUG nr.158/2005, indemnizatia de carantina se suporta pentru o perioada de 5 zile din bugetul FNUASS, in cazul in care se instituie masura carantinei la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru o persoana care s-a deplasat in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

In ceea ce priveste tratamentul fiscal al indemnizatiei pentru carantina, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal nu prevede indemnizatia de carantina printre veniturile neimpozabile. Ca si indemnizatii de concediu medical neimpozabile regasim la art.62 lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal indemnizatiile pentru risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, potrivit legii.

Elena Savciuc a mai publicat si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor si determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor sunt prevazute la art.76-78 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Iar la pct.12 alin.(1) lit.a) pct.iii din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, pentru aplicarea art.76 alin.(1) si (2), aflam ca, in sensul art. 76 alin. (1) si (2),  veniturile brute din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate si/sau contravaloarea veniturilor in natura primite ca urmare a unei relatii contractuale de munca, raport de serviciu, act de detasare, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor statute speciale prevazute de lege, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire printre care si indemnizatii pentru trecerea temporara in alta munca, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, precum si alte indemnizatii de orice fel, altele decat cele mentionate la pct. 3 alin. (1), avand aceeasi natura.

Astfel, in baza prevederilor legale mentionate mai sus, constatam ca indemnizatia pentru carantina este o indemnizatie impozabila in sensul impozitului pe venit. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 100% din baza de calcul si se suporta integral din bugetul FNUASS. Aceasta indemnizatie intra in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale (CAS), insa nu intra in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) si nici in baza de calcul a contributiei asiguratorie pentru munca (CAM) (a se vedea in acest sens art.139 alin.(1) lit.o),  art.154 alin.(1) lit.i) si art.220^5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal).

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

 

(Visited 1,161 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.