Daily Archives: 05/11/2021

Dovedirea calitatii de coasigurat. Este nevoie de adeverinta de venit de la ANAF pentru coasigurati?

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.224 alin.(1) lit.c) ca beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Iar Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, aprobate prin Ordinul nr.1549/2018, prevad la art.11 alin.(1) lit.c) ca documentele necesare pentru dovedirea calitatii de coasigurat sunt:
– actul de identitate valabil la data solicitarii, original si copie;
– documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata;
– declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii;
– declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva.