Dosarul personal al salariatului: acte, modele si formulare necesare – actualizat noiembrie 2021

Angajatorii au obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat. Acest lucru rezulta atat din prevederile art.7 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

Dosarul personal se intocmeste pentru toti salariatii societatii, se pastreaza in bune conditii la sediul societatii si se prezinta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Refuzul angajatorului de a pune la dispozitia inspectorului de munca dosarul personal al salariatilor se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.

DOSARUL PERSONAL 2021

 

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, lucrare actualizata in luna noiembrie 2021

 

Refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de catre salariat sau de catre un fost salariat se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Mai nou, Ordinul nr.585/2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial nr.712 din 19 iulie 2021, introduce, la lit.M, pct.4 din modelul-cadrul al contractului individual de munca, o noua litera, lit.c^1, cu o noua obligatie in sarcina angajatorului si anume obligatia de a informa salariatii cu privire la obligatia de acestora a adera la un fond de pensii administrat privat. Aceasta obligatie, potrivit art.II din Ordinul nr.585/2021, se aplica doar persoanelor prevazute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare.

Iar in acest sens venim in ajutorul angajatorilor cu un model de contract actualizat care cuprinde si obligatia angajatorului de informare, dar si informarea concreta a salariatilor cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II), dar si cu un model de nota de infomare (document separat) cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II).

Modelul de contract individual de munca propus de noi contine si un model de procedura privind utilizarea semnaturii electronice, un model de clauza privind solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, prin procedura concilierii, dar si alte prevederi utile.

A fost introdus in lucrare si un nou model de cerere  pentru zile libere platite pentru vaccinare impotriva COVID-19, in baza prevederilor art.21^1 din Legea nr.55/2020 completata prin Legea nr.221/2021.

Prin OUG nr.36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice in domeniul relatiilor de munca si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.208/2021,  au fost aduse o serie de modificari si completari Codului muncii printre care si posibilitatea angajatorului sa opteze pentru utilizarea semnaturii electronice, semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate ori a sigiliului electronic al angajatorului, pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca, in conditiile stabilite prin regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii.

Iar partile pot opta sa utilizeze la incheierea, modificarea, suspendarea sau, dupa caz, la incetarea contractului individual de munca semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata.

Astfel, avand in vedere ca partile pot opta sa utilizeze la incheierea, modificarea, suspendarea sau, dupa caz, la incetarea contractului individual de munca semnatura electronica, iar angajatorul poate opta sa utilizeze semnatura electronica pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca, ne putem regasi in situatia in care avem si dosare de personal in format fizic care contin documente semnate olograf de parti, dar si dosare de personal in format electronic care contin documente semnate electronic.

Contractele individuale de munca si actele aditionale, incheiate prin utilizarea semnaturii electronice, precum si inscrisurile/ documentele din domeniul relatiilor de munca, se arhiveaza de catre angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, si ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata, si vor fi puse la dispozitia organelor de control competente, la solicitarea acestora.

Lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”, actualizata in luna noiembrie 2021, va prezinta ce acte ar trebui sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, 73 de modele si formulare necesare, dar si indicatii utile privind completarea lor. Detalii aici.

Lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare a fost actualizata in data de 17.11.2021, dupa cum urmeaza:

Actualizare 25 (17.11.2021):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative si aici amintim: HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (de la 1 ianuarie 2022), OUG nr.117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, Legea nr.269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.
– A fost actualizat modelul 15. Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol, in baza prevederilor HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care se aplica de la 01.01.2022.
– La modelul 66. Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, notelele de subsol au fost completate cu o recomandare cu privire la prevederile OUG nr.111/2021.
– Au fost actualizate notele de subsol de la modelul 64. Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca, in baza OUG nr.111/2021.

Actualizare 24 (02.08.2021):
Au fost aduse modificari documentului in baza Legii nr.208/2021 pentru aprobarea OUG nr.36/2021 cu privire la semnatura electronica. Au fost actualizate modelele: Fisa  de informare a salariatului la angajare si Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate; a fost actualizata procedura privind utilizarea semnaturii electronice in modelul de contract – Contract individual de munca (model complex).
–  Au fost aduse completari documentului in baza Ordinului nr.585/2021 dupa cum urmeaza:

  • A fost completat modelul de contract – Contract individual de munca (model complex) cu obligatia angajatorului sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat, precum si cu un model de informare.
  • A fost introdusa in lucrare o nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II)72 Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II).
  • A fost completat modelul cadru al contractului individual de munca cu obligatia angajatorului sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat.

A fost introdus in lucrare un nou model de cerere  –  73. Cerere zile libere platite pentru vaccinare impotriva COVID-19, in baza prevederilor art.21^1 din Legea nr.55/2020 completata prin Legea nr.221/2021.
 – Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Alte lucrari din Libraria contabun.ro, actualizate 2021:

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practice, actualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare

(Visited 204 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.