Daily Archives: 17/12/2021

Adeverinta pentru medic cu zilele de concediu medical din ultimele 12/24 de luni. Ce coduri indemnizatie trebuie sa apara in adeverinta?

Potrivit prevederilor art.3^1 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, asiguratii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor la concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
b) sa prezinte adeverinta eliberata de platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz.