Daily Archives: 20/12/2021

Retinerea si neplata in cel mult 60 de zile de la termenul de scadenta a impozitelor si contributiilor constituie infractiune

Prin OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, a fost introdusa, printre multe alte modificari si completari aduse unor acte normative, si pedeapsa cu inchisoarea sau cu amenda pentru retinerea si neplata, incasarea si neplata, in cel mult 60 de zile de la termenul de scadenta prevazut de lege, a impozitelor si/sau contributiilor. In acest sens a fost modificata si completata Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, iar noile prevederi intra in vigoare la data de 1 martie 2022.

Termenul de depunere a declaratiei 112 in luna decembrie este 21.12.2021

Ordinul nr.203/207/188/2021 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”(D112) prevede la anexa nr. 6 – Instructiuni de completare a formularului 112 (…) ca declaratia (D112) se completeaza de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal la care isi desfasoara activitatea sau beneficiaza de concediul medical si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate persoanele prevazute la art. 136 lit. a) si b) si art. 153 alin. (1) lit. a)-d) din Codul fiscal, de catre entitatile prevazute la art. 147 alin. (1) si (1^1) din aceeasi lege, precum si de catre orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.

Codul muncii a suferit modificari importante. Un salariat poate fi incadrat cu salariul minim brut pe tara pentru cel mult 24 de luni de la momentul incheierii CIM

Prin OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, au fost aduse o serie de modificari importante cu impact asupra relatiei angajator-salariati printre care si o modificare importanta adusa Codului muncii.