OUG nr.142/2021: perioada de 24 de luni in care un salariat poate fi platit cu salariul minim se calculeaza incepand cu 1 ianuarie 2022, inclusiv pentru salariatii platiti cu salariul minim care au deja incheiat un CIM

Prin OUG nr.142/2021 pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017 (…), precum si pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) si (2^2) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 1249 din 30 decembrie 2021, perioada de 24 de luni in care un salariat poate fi platit cu salariul de baza minim brut pe tara se calculeaza incepand cu 1 ianuarie 2022, inclusiv pentru salariatii platiti cu salariul minim care au deja incheiat un contract individual de munca cu o durata de peste 24 de luni.

Art.V din OUG nr.142/2021 prevede urmatoarele:
“ART. V
Alineatele (2^1) si (2^2) ale articolului 164 din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
” (2^1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022 , salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit in condițiile alin.(1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maxim 24 de luni, de la momentul incheierii contractului individual de munca. Dupa expirarea perioadei respective, acesta va fi platit cu un salariu de baza superior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

(2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplica si pentru salariatul platit cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, care are deja incheiat un contract individual de munca, perioada de maxim 24 de luni fiind calculata incepand cu data de 1 ianuarie 2022.

Vezi si:
HG nr.1071/2021: salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata – 2550 lei de la 1 ianuarie 2022

Majorare salariu minim de la 1 ianuarie 2022: intocmim act aditional sau decizie si care este termenul de inregistrare in Revisal?

Amintim ca prin art.XLVI din OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, art.164 din Codul muncii a fost completat cu doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2) care prevad ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin hotarare a Guvernului poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maximum 24 de luni de la momentul incheierii contractului individual de munca. Dupa expirarea perioadei respective, timp in care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi incadrat cu un salariu de baza superior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Aceste prevederi se aplica si pentru salariatul incadrat cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, care are deja incheiat un contract individual de munca cu o durata de peste 24 de luni.

Aceste prevederi nou introduse in Codul muncii impuneau angajatorilor ca incepand de la data intrarii in vigoare a OUG nr.130/2021, respectiv 18.12.2021, sa ia masuri in vederea modificarii contractelor individuale de munca  in sensul majorarii salariilor de baza in situatia in care acestea erau la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru o perioada mai mare de 24 luni.

Vezi aici: Codul muncii a suferit modificari importante. Un salariat poate fi incadrat cu salariul minim brut pe tara pentru cel mult 24 de luni de la momentul incheierii CIM

Insa, pentru a exista egalitate de tratament pentru toate contractele individuale de munca, indiferent de data incheierii acestora, iar angajatorii sa aiba timp sa puna in aplicare noile prevederi, cele doua alineate (2^1) si (2^2) ale art.164 din Codul muncii au fost modificate in sensul aplicarii acestor prevederi incepand cu data de 1 ianuarie 2022, atat pentru contractele individuale de munca nou incheiate, cat si pentru contractele individuale de munca aflate in derulare.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

(Visited 728 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.