Monthly Archives: January 2022

Majorare salariu de la 1 ianuarie 2022: termenul de inregistrare in Revisal – 31 ianuarie 2022

Amintim ca prin HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 5 octombrie 2021, se stabileste, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2550 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 15,239 lei/ora.

HG nr.96/2022: 2 decembrie 2022 – zi libera pentru personalul din sistemul bugetar

Codul muncii prevede la art.139 alin.(4) ca pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucratoare pentru care se acorda zile libere, zile care preceda si/sau care succeda zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevazute la alin. (1), precum si zilele in care se recupereaza orele de munca neefectuate.

Iar prin HG nr. 96/2022 privind stabilirea zilelor lucratoare pentru care se acorda zile libere, altele decat zilele de sarbatoare legala, pentru anul 2022, publicata in Monitorul Oficial nr.65 din 21 ianuarie 2022, s-a stabilit ziua de 2 decembrie 2022 (vineri) ca zi libera pentru pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice.

Model CCM 2022 (editabil). Angajatorul poate initia negocierea colectiva pe durata starii de alerta?

Potrivit prevederilor art.20 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective de munca se prelungeste pe durata starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acesteia.

OUG nr.2/2022: somajul tehnic suportat de stat reintrodus pana la 31.03.2022

Prin OUG nr.2/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.61 din 20 ianuarie 2022, in vigoare de la data publicarii, se reintroduce acordarea somajului tehnic suportat de stat, masura care se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.

Legea nr.20/2022: cheltuielile pentru cursul de conducere auto defensiva se vor putea deduce din impozitul pe venit

Legea nr.20/2022 privind completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial nr.60 din 19 ianuarie 2022, introduce posibilitatea conducatorilor auto de a urma un curs de formare in vederea pregatirii speciale pentru conducere auto defensiva. Iar conducatorii de vehicule care vor urma un astfel de curs vor beneficia de deducerea din impozitul pe venit a cheltuielilor efectuate pentru absolvirea cursului, in situatia in care aceste cheltuieli vor fi suportate din surse proprii.

Modele si formulare (editabile), actualizate in 04.01.2022, utile la incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioada,145-modele si formulare CIM va propunem lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”, actualizata la zi, care vine in ajutorul angajatorilor oferind, in cele 414 de pagini, peste 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicatii si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii.

Legea nr.22/2022: cine sunt nomazii digitali si cum pot obtine viza de sedere temporara in Romania

Prin Legea nr. 22/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr.45 din 14 ianuarie 2022, in vigoare din 17 ianuarie 2022, a fost introdusa in OUG nr.194/2002 definitia nomadului digital, precum si conditiile de acordare a vizei de sedere, prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania.

Salariatul refuza sa efectueze concediul de odihna. Cum procedam?

Codul muncii prevede la art.144 ca dreptul la concediul de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Iar conform art.145 alin.(1) si (2) din Codul muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare, durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.

Cumul de functii la acelasi angajator. Cate contracte de munca poate avea un salariat?

Potrivit prevederilor art.35 din Codul muncii, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Fac exceptie de la aceaste prevederi situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

Iar conform art.135 din Codul muncii, salariatii au dreptul intre doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi.

Model regulament intern actualizat in 10.01.2022 (editabil)

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioada, va propunem lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”, unde gasiti:

un model de regulament intern in format editabil, actualizat in baza prevederilor legale la zi (10.01.2022) si care trebuie doar personalizat si folosit;
– model procedura privind utilizarea semnaturii electronice pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca;
– model procedura privind solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor, dar  a sesizarilor privind discriminarea si hartuirea;
– reguli prevind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si hartuire la locul de munca;
– reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARSCoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de angajator in conditii de securitate si sanatate in munca;