Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile

Prima pagina_Salarizarea in sectorul privat - ghid practic-1

Lucrarea “Salarizarea in sectorul privat – ghid practic”, actualizata 2023, vine in ajutorul specialistilor in salarizare, angajatorilor, contabililor cu informatii utile, cu prezentarea bazei legale, cu solutii, sfaturi, raspunsuri la probleme din activitatea de salarizare.

Lucrarea “Salarizarea in sectorul privat – ghid practic” raspunde, in cele 430 de pagini, la astfel de intrebari:
– Concediu de odihna acordat salariatului in avans. Cum recupereaza angajatorul indemnizatia de concediu de odihna necuvenit?
– Concediul de odihna in cazul contractului individual de munca cu timp partial. De cate zile de concediu de odihna are dreptul un salariat cu ore/saptamana sau ore/luna?
– O persoana are doua contracte de munca la acelasi angajator si prezinta certificat de concediu medical. Cum procedam?


– Concediul medical se suprapune cu o zi lucrata de salariat. Cum pontam salariatul in ziua in care a muncit, dar are si concediu medical?
– Salariatul este in concediu medical, dar doreste sa-si reia activitatea inainte de expirarea certificatului medical. Cum procedam?
– Salariatul are poprire pe salariu si prezinta certificat de concediu medical. Cum procedam?
– Concediu medical la expirarea contractului de munca pe durata determinata. Cum procedam?
– Drepturi salariale acordate in baza unei hotarari judecatoresti: cum declaram aceste venituri in D112?
– Angajat cu norma intreaga se pensioneaza pe caz de boala cu drept de munca de 4 ore pe zi. Cum procedam?

Raspunsul la intrebarile de mai sus dar si la alte probleme privind salarizarea – in lucrarea “Salarizarea in sectorul privat – ghid practic”.

Lucrarea “Salarizarea in sectorul privat – ghid practic” vine si cu 62 de spete utile, dar si cu 60 de modele de documente editabile care pot fi adaptate usor de orice societate in functie de situatie si necesitate.

De ce sa achizitionezi lucrarea “Salarizarea in sectorul privat – ghid practic”?
Lucrarea “Salarizarea in sectorul privat – ghid practic” prezinta informatii si explicatii utile cu privire la concediul de odihna – mod de calcul zile de concediu si indemnizatie; concediile medicale – mod de calcul indemnizatie, tratament fiscal, recuperare indemnizatie din FNUASS; munca suplimentara, munca in zile de sarbatoare legala, munca in zilele de repaus saptamanal, munca de noapte – mod de calcul spor si plata; acordarea biletelor de valoare – conditii de acordare si tratament fiscal; ajutoare acordate de angajator angajatilor – conditii acordare si tratament fiscal; plata salariilor, poprire, dar si alte informatii utile in aceasta activitate complexa a salarizarii si cu atatea modificari legislative.

Istoric actualizari

Actualizare 13 (24.08.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanța cu ultimele modificari legislative.
– A fost adaugat un nou subcapitol – 1.5 Egalitatea de remunerare pentru aceeași munca sau pentru o munca de aceeași valoare intre barbați și femei prin transparența salariala (Directiva (UE) 2023/970), la capitolul I. Noțiuni introductive.
– A fost actualizat capitolul II. Cadru legislativ privind salarizarea, a fost inlocuit, in principal, Ordinul 21813/6421/2246/4433/2022 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator (abrogat) cu Ordinul 20463/3964/967/1415/2023 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator.
– Au fost aduse actualizari lucrarii in baza Legii nr.179/2023 pentru modificarea art. 26 alin. (1) din OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate și in baza Ordinului comun nr.2386/555/2023 pentru modificarea normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.15/2018/1311/2017.
– Au fost aduse modificari lucrarii cu privire la majorarea valorii nominale maxime a unui tichet de masa, prin OUG nr.69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.
– A fost actualizat pct. 19.1.2 – Modelul de certificat medical a fost actualizat, de la subcapitolul 19.1 Concedii medicale, capitolul XIX. Studii de caz, in baza Ordinului comun nr.2387/554/2023 privind modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul nr.1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical (…).
– Au fost aduse modificari modelului de Cerere de concediu de acomodare, in baza Legii nr.70/2023 pentru modificarea art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției.
– Au fost aduse actualizari notelor de subsol de la modelul de Cerere de concediu de ingrijitor, in baza, OUG nr.42/2023.
– A fost actualizat conținutul modelului de Declarație a salariatului la angajare.
– Au fost aduse câteva modificari şi completari de conţinut.

Actualizare 12 (24.04.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse actualizari lucrarii in baza modificarilor si completarilor aduse Normelor de aplicare a OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/2018/1311/2017, prin Ordinul nr. 1320/227/2023.
– Au fost aduse modificari lucrarii cu privire la majorarea indemnizatiei de delegare, de la 20 lei/zi la 23 lei/zi, incepind cu data de 1 aprilie 2023, in baza Ordinului nr. 1235 din 28 martie 2023.
– Au fost aduse modificari lucrarii cu privire la stabilirea valorii sumei indexate care se acorda sub forma de tichete culturale, tichete de cresa, tichete de masa, pentru semestrul I al anului 2023, incepand cu luna aprilie 2023, dar si pentru primele 2 luni ale semestrului al II-lea al anului 2023, respectiv august 2023 si septembrie 2023, in baza Ordinului nr. 1098/2748/2023, a Ordinului nr. 1121/655/2023 si a Ordinului nr. 1263/654/2023.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 11 (20.03.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi în concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse actualizari lucrarii in baza modificarilor si completarilor aduse OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prin OUG nr.21/2023 si OUG nr.10/2023, precum si in baza modificarilor si completarilor aduse Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005, aprobate prin Ordinul nr.15/2018/1311/2017, prin Ordinul nr.670/131/2023.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 10 (15.02.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari lucrarii cu privire la veniturile neimpozabile care se declara in D112 incepand cu luna ianuarie 2023, in baza Ordinului comun 165/7/1.272/456/2023 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a D112.
– A fost adaugat, la cap. XIX. Studii de caz, un nou subcapitol intitulat „19.8.7 Contributiile sociale datorate pentru veniturile realizate, in funcție de tipul de asigurat, in baza Ordinului comun 165/7/1.272/456/2023.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 9 (06.02.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi în concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari lucrarii cu privire la includerea contravalorii abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive, suportata de angajator – in plafonul de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, sau suportata de salariat – in vederea determinarii impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2023, in baza Legii nr.34/2023.
– Au fost aduse actualizari lucrarii cu privire la pastrarea statelor de plata, in baza Legii nr.36/2023.
– A fost actualizat continutul modelului de declaratie pe propria raspundere in vederea stabilirii deducerii personale.
– A fost adaugat un nou model de declaratie – Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii deducerii personale suplimentare.

Actualizare 8 (09.01.2023):
Lucrarea a fost revizuită pentru a fi în concordanţă cu ultimele modificări legislative.
– Au fost aduse actualizări documentului și unor modele de documente în baza modificărilor și completărilor aduse Codului fiscal, care se aplică de la 1 ianuarie 2023.
– Au fost actualizate modelele de acte adiționale din prezenta lucrare, în baza modificărilor și completărilor aduse Codului muncii prin Legea nr.283/2022, noului model cadru al contractului individual de muncă, aprobat prin Ordinul nr.2171/2022.
– A fost acualizat modelul de Decizie colectivă / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum și notele de subsol, în baza prevederilor HG nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și în baza OUG nr.168/2022.
– A fost adăugat un nou model de cerere – Cerere de concediu de îngrijitor.
– A fost actualizat modelul Notă de informare cu privire la obligația salariaților de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II), s-a eliminat trimiterea la Ordinul nr.585/2021.
– Au fost aduse câteva modificări și completări de conținut, au fost renumerotate o serie de subpuncte, modele de documente.

Actualizare 7 (18.09.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost actualizate notele de subsol de la Modelul de cerere pentru concediu paternal, pentru a fi in concordanta cu modificarile si completarile aduse Legii nr.210/1999 privind concediul paternal prin OUG nr.117/2022.
– A fost completat pct.10.23 – Recuperarea indemnizatiei de concediu medical din FNUASS, de la cap. X. Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu noi precizari privind decontarea indemnizatiilor de concediu medical din bugetul FNUASS prin intermediul platformei online, de la 1 octombrie 2022.

Actualizare 6 (17.08.2022):
– Lucrarea a fost completata cu doua noi subpuncte (la cap.VIII. Calculul salariilor, pct. 8.4 Contributiile sociale in cazul contractelor de munca cu timp partial), respectiv: 8.4.2 Clarificari aduse prin procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal, aprobata prin Ordinul nr.1855/2022 si 8.4.3 Exemple privind aplicarea prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) si art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal, in baza Ordinului nr.1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr.807 din 16 august 2022.
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol de la modelele de documente: 20.7.12 Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial si 20.7.13 Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.

Actualizare 5 (15.08.2022):
– Lucrarea a fost completata, la cap. XIX. Studii de caz, cu un nou subcapitol intitulat „19.8 Modificari cu impact asupra drepturilor de natura salariala care se aplica din luna ianuarie 2023”, in baza OG nr.16/2022, cu urmatoarele puncte:
19.8.1 Deducerea personala – modificari importante din ianuarie 2023;
19.8.2 Venituri neimpozabile in limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat – din ianuarie 2023;
19.8.3 Facilitatile fiscale in constructii, agricultura si in indistria alimentara se vor acorda din ianuarie 2023 doar pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice in baza contractelor individuale de munca;
19.8.4 Prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate nu se vor mai acorda in limita plafonului de 3 salarii de baza – din ianuarie 2023;
19.8.5 Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie – modificari privind impozitarea din ianuarie 2023;
19.8.6 O serie de venituri neimpozabile se vor declara in D112 – din ianuarie 2023.
– Au fost aduse completari lucrarii cu privire la modificarea cotei contributiei asiguratorie pentru munca (CAM) pentru sectorul agricol si in indistria alimentara, care se aplica incepand cu luna de raportare iulie 2022.

Actualizare 4 (01.08.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari lucrarii, inclusiv notelor de subsol, cu privire la modificarile si completarile aduse Codului fiscal prin OG nr.16/2022, care se aplica din 18 iulie si de la 1 august 2022.
– Cap. VIII. Calculul salariilor a fost completat cu un nou subcapitol – 8.4 Contributiile sociale in cazul contractelor de munca cu timp partial (8.4.1 Majorarea contributiilor sociale (la pensie si sanatate) pentru contractele de munca cu timp partial – din august 2022; 8.4.2 La ce salariu minim calculam contributiile in constructii, agricultura si in industria alimentara; 8.4.3 In cazul contractelor cu timp partial din constructii, agricultura si industria alimentara, se mai aplica facilitatile fiscale, din august 2022?), in baza prevederilor OG nr.16/2022.
– Lucrarea a fost completata cu doua noi modele de documente, la cap. XIX. Studii de caz, intocmite in baza prevederilor OG nr.16/2022, respectiv: 20.7.12 Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial; 20.7.13 Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.
– Au fost aduse completari lucrarii cu privire la arhivarea statelor de salarii, de la 1 ianuarie 2023, in baza Legii nr.195/2022.

Actualizare 3 (03.07.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari lucrarii, inclusiv notelor de subsol, cu privire la tichetele de masa, tichetele cadou si voucherele de vacanta, in baza Legii nr.187/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul Oficial nr.613 din 22.06.2022. Au fost aduse actualizari lucarii cu privire la valoarea sumelor lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, tichete culturale.
– Au fost aduse completari lucrarii, inclusiv notelor de subsol, cu privire la procedurile de aplicare a facilitatilor fiscale in domeniul contructiilor, in sectorul agricol si in industria alimentara, in baza Ordinelor nr.1525/2022 si 1528/2022, publicate in Monitorul Oficial nr.661 din 01.07.2022.

Actualizare 2 (30.05.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari lucrarii, insclusiv notelor de subsol si modelelor de documente, cu privire la posibilitatea majorarii salariului de baza cu 200 lei (suma scutita de impozit si contributii sociale), in baza OUG nr.67/2022,  masura care se poate aplica in perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022.
– Au fost aduse completari lucrarii, insclusiv notelor de subsol si modelelor de documente, cu privire la majorarea salariului minim in sectorul agricol si in industria alimentara, incepand cu luna iunie 2022, in baza Legii nr.135/2022.

Actualizare 1 (01.05.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari lucrarii cu privire la cele doua noi tipuri de concedii medicale valabile din aprilie 2022, respectiv concediul medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, introdus prin Legea nr.24/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.158/2005 si concediul medical pentru supravegherea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 18 ani, pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii, introdus prin Legea nr.73/2002 pentru modificarea si completarea OUG nr.158/2005.
– Au fost aduse completari lucrarii si in baza Ordinului nr.1165/218/2022 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1192/745/2020 care adauga in modelul de certificate medical doua noi coduri de indmnizatie: cod indemnizatie 92 – supravegherea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 18 ani, pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii si cod indemnizatie 17 – ingrijire pacient cu afectiuni oncologice.
– Au fost aduse completari lucrarii si in baza Ordinului nr. 1166/217/2022 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005.
– A fost adaugat la capitolul X. Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate un nou punct, punctul 10.16 Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice: cod medical si procent plata, tratament fiscal.
– Au fost aduse completari lucrarii in baza Legii nr.72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost aduse modificari si completari si Codului fiscal cu privire la plafonul neimpozabil in cazul indemnizatiilor pe perioada delegarii/detasarii.
– A fost adaugat la capitolul VIII. Calculul salariilor un nou punct, punctul 8.8 Indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate – noutati aduse prin Legea nr.72/2022 si exemplu calcul plafon.
– Au fost aduse actualizari, completari materialelor din capitolul XIX. Studii de caz, dupa cum urmeaza:
• A fost actualizat materialul de la punctual 19.1.2 – Modelul de certificat medical a fost actualizat. Incepand cu 1 ianuarie 2023 se vor putea elibera certificate de concediu medical doar pe modelul actualizat care contine si codurile de indemnizatie 92 si 17.
• A fost introdus un nou material – 19.1.25 Concediu medical pentru tuberculoza. Primele 5 zile de medical se suporta de angajator sau se suporta integral din FNUASS?
• A fost introdus un nou material – 19.4.6 Casa de Pensii are obligatia de a comunica angajatorilor decizia de pensionare a unui lucrator – din aprilie 2022.
• A fost eliminat din lucrare materialul 19.5.5 Zile libere platite pentru vaccinare impotriva COVID-19. A fost eliminat din lucrare si modelul de cerere pentru zile libere platite pentru vaccinare impotriva COVID-19.
– A fost adaugat in lucrare, la capitolul XX. Modele si formulare utile in salarizare, un nou punct – 20.12 Modele formulare recuperare indemnizatii din bugetul FNUASS care contine modelul de cerere pentru recuperare indemnizatii de concediu medical suportate din bugetul FNUASS si modelul de centralizator certificate medicale, formulare necesare in vederea recuperarii indemnizatiilor suportate din bugetul FNUASS platite de catre angajatori angajatilor care au beneficiat de concediu medical.
– A fost mentionat in lucrare Ordinul nr.152/153/375/2022 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”(D112), care nu era publicat in MO la momentul lansarii lucrarii.
– Au fost aduse lucrarii si cateva modificari si completari de continut.

Intocmirea si publicarea documentului (01.02.2022).

Cuprinsul lucrarii
I. Notiuni introductive
1.1 Salariul – rezultat al raportului de munca
1.2 Salariul – rezultat al negocierii colective si individuale
1.3 Salariul si confidentialitatea acestuia
1.4 Egalitatea de tratament in domeniul salarizarii
1.5 Egalitatea de remunerare pentru aceeași munca sau pentru o munca de aceeași valoare intre barbați și femei prin transparența salariala (Directiva (UE) 2023/970)

II. Cadru legislativ privind salarizarea

III. Notiunea si elementele salariului
3.1 Notiunea de salariu
3.2 Elementele salariului
3.2.1 Salariul de baza
3.2.2 Indemnizatiile
3.2.3 Sporurile
3.2.4 Alte adaosuri
3.3 Formele de salarizare

IV. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

V. Salariul, sporurile si cuantumul acestora in registrul general de evidenta a salariatilor

VI. Evidenta orelor de munca prestate de salariati

VII. Statul de salarii

VIII. Calculul salariilor
8.1 Veniturile din salarii
8.2 Venitul brut
8.3 Contributiile sociale
8.3.1 Contributia de asigurari sociale
8.3.2 Contributiile de asigurari sociale (CAS) – prevederi speciale
8.3.2.1 Prevederi speciale pentru domeniul constructiilor
8.3.2.2 Prevederi speciale pentru pentru sectorul agricol si in industria alimentara
8.3.2.3 Contributia de asigurari sociale datorata de angajati (CAS) – concedii medicale
8.3.3 Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) – prevederi speciale
8.3.3.1 Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) – domeniul constructiilor
8.3.3.2 Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) – concedii medicale
8.3.4 Contributia asiguratorie pentru munca (CAM) – prevederi speciale
8.3.5 Suma de 200 lei scutita de impozit si contributii sociale, in conditiile stabilite prin OUG nr.168/2022
8.4 Contributiile sociale in cazul contractelor de munca cu timp partial
8.4.1 Majorarea contributiilor sociale (la pensie si sanatate) pentru contractele de munca cu timp partial – din august 2022
8.4.2 Clarificari aduse prin procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal, aprobata prin Ordinul nr.1855/2022
8.4.3 Exemple privind aplicarea prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) si art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal
8.4.4 La ce salariu minim calculam contributiile in constructii, agricultura si in industria alimentara
8.4.5 In cazul contractelor cu timp partial din constructii, agricultura si industria alimentara, se mai aplica facilitatile fiscale, din august 2022?
8.5 Deducerea personala
8.5.1 Deducerea personala de baza
8.5.1.1 Persoanele in intretinere
8.5.1.2 Stabilirea dreptului la deducere pentru persoanele aflate in intretinere
8.5.1.3 Documente justificative pentru stabilirea deducerii personale
8.5.2 Deducerea personală suplimentara
8.5.3 Coasigurati
8.6 Deduceri suplimentare din salariu
8.6.1 Cotizatia sindicala platita in luna respectiva, potrivit legii
8.6.2 Contributiile la fondurile de pensii facultative
8.6.3. Primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament
8.6.4 Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive
8.7 Determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor
8.8 Impozitul pe veniturile din salarii – prevederi speciale
8.8.1 Domeniul constructii
8.8.2 Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat
8.8.3 Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator
8.8.4 Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare
8.8.5 Sectorul agricol si in industria alimentara
8.8.6 Concedii medicale
8.9 Indemnizația de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008– noutati si exemplu calcul plafon

IX. Indemnizatia de concediu de odihna – mod de calcul si informatii utile
9.1 Durata anuala a concediului de odihna la care au dreptul salariatii, in functie de activitatea prestata – mod de calcul
9.2 Indemnizatia de concediu de odihna – mod de calcul
9.3 Concediul de odihna pentru un salariat cu timp partial care nu lucreaza in toate zilele din saptamana – exemplu de calcul
9.4 Plata zilelor de concediu de odihna neefectuate la incetarea contractului de munca
9.5 Concediu de odihna acordat salariatului in avans. Cum recupereaza angajatorul indemnizatia de concediu de odihna necuvenita?

X. Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
10.1 Cadru legislativ
10.2 Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul salariatii
10.3 Certificatul de concediu medical
10.4 Durata concediu medical acordat de medicul de familie, de medicul specialist din ambulatoriu
10.5 Certificatul medical la externare
10.6 Conditii de indeplinit pentru a beneficia de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
10.6.1 Stagiul minim de asigurare
10.6.1.1 Exceptii de la indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare
10.6.1.2 Perioade asimilate stagiului minim de asigurare
10.6.1.2 Stabilirea stagiului de asigurare
10.6.2 Adeverinta cu zilele de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni
10.7 Determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate
10.7.1 Veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea bazei de calcul daca se utlizeaza perioade asimiltate stagiului de asigurare
10.7.2 Modul de calcul a indemnizatiei
10.8 Concedii medicale pentru care nu este necesar stagiul minim de asigurare. Cum se calculeaza indemnizatia?
10.9 Cine suporta plata concediilor medicale?
10.10 Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca
10.10.1 Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca
10.10.2 Coduri de indemnizatie si procent plata in cazul incapacitatii temporare de munca
10.10.3 Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca in cazul unor boli speciale
10.10.4 Tratamentul fiscal al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca
10.11 Concediul si indemnizatia de maternitate: durata acordare, coduri medical si procent plata, tratament fiscal
10.12 Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav: durata acordare, coduri medical si procent plata, tratament fiscal
10.13 Concediul si indemnizatia de risc maternal: durata acordare, coduri medical si procent plata, tratament fiscal
10.14 Concediul si indemnizatia pentru carantina: durata acordare, coduri medical si procent plata, tratament fiscal
10.15 Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca: durata acordare, coduri medical si procent plata, tratament fiscal
10.16 Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice: cod medical si procent plata, tratament fiscal
10.17 Concediul si indemnizatia pentru accidente de munca si boli profesionale: durata acordare, coduri medical si procent plata, tratament fiscal si alte informatii utile
10.17 Calculul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca in anumite situatii
10.19 Plata concediu medical – cumul de functii la angajatori diferiti
10.20 Plata concediu medical – cumul de functii la acelasi angajator
10.21 Concediu medical pe durata concediului fara plata/concediului de odihna
10.22 Concediul medical in perioada de preaviz/in perioada de proba/in cazul CIM pe durata determinata/in cazul incetarii sau suspendarii activitatii angajatorului
10.23 Recuperarea indemnizatiei de concediu medical din FNUASS
10.24 Recuperare concedii medicale (accident de munca) de la Casa de Pensii

XI. Munca suplimentara, munca in zile de sarbatoare legala, munca in zilele de repaus saptamanal, munca de noapte – mod de calcul spor si informatii utile
11.1 Munca in zilele de repaus saptamanal – mod de calcul si plata
11.2 Munca suplimentara – mod de calcul si plata orelor suplimentare
11.3 Munca in zilele de sarbatoare legala – mod de calcul si plata orelor lucrate in zilele de sarbatoare legala
11.4 Munca de noapte – mod de calcul si plata

XII. Acordarea biletelor de valoare – conditii de acordare si tratament fiscal
12.1 Cadru legislativ
12.2 Acordarea si impozitarea tichetelor de masa
12.3 Acordarea si impozitarea tichetelor cadou
12.4 Acordarea si impozitarea tichetelor de vacanta
12.5 Acordarea si impozitarea tichetelor de cresa
12.6 Acordarea si impozitarea tichetelor culturale

XIII. Ajutoare acordate de angajator angajatilor – conditii acordare si tratament fiscal
13.1 Ajutoare acordate de angajator angajatilor
13.2 Alte beneficii neimpozabile ce pot fi acordate de angajator angajatilor

XIV. Plata salariilor

XV. Retinerile din salariu

XVI. Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112)
16.1 Intocmirea si depunerea declaratiei 112
16.2 Termenul si modul de depunere a Declaratiei 112
16.3 Rectificarea Declaratiei 112
16.4 Drepturi salariale acordate in baza unei hotarari judecatoresti: cum declaram aceste venituri in D112

XVII. Contributia la fondul de handicap pentru firmele cu cel putin 50 de salariati
17.1 Cine are obligatia sa plateasca si cum se calculeaza contributia la fondul de handicap?
17.2 Cum se determina numarul mediu de angajati din luna pentru fondul de handicap?

XVIII. Raportari statistice

XIX. Studii de caz
19.1 Concedii medicale
19.1.1 Concediu medical: stagiul de asigurare si baza de calcul a indemnizatiei – diferente
19.1.2 Modelul de certificat medical a fost actualizat
19.1.3 Concediul medical pentru carantina. Ce informatii trebuie sa contina medicalele pentru carantina?
19.1.4 Concediul medical pentru carantina se depune la angajator insotit de o declaratie pe propria raspundere a salariatului
19.1.5 Concediul medical pentru izolare. Cu ce coduri trebuie să fie completat certificatul medical de catre medic?
19.1.6 Pe certificatul de concediu medical pentru izolare se trece decizia DSP, pe verso-ul medicalulul?
19.1.7 Certificat medical pentru carantina. Lipsa stagiu. Cum se calculeaza indemnizatia?
19.1.8 Concediu medical la expirarea contractului de munca pe durata determinata. Cum procedam?
19.1.9 Concediul medical – cumul de functii la angajatori diferiti
19.1.10 O persoana are doua contracte de munca la acelasi angajator si prezinta certificat de concediu medical. Cum procedam?
19.1.11 Concediu medical pe durata concediului fara plata. Cum procedam daca un salariat care este in concediu fara plata prezinta certificat de concediu medical?
19.1.12 Concediu medical pe durata acordarii stimulentului de insertie. Ce concedii medicale suspenda plata stimulentului de insertie?
19.1.13 Salariatul are poprire pe salariu si prezinta certificat de concediu medical. Cum procedam?
19.1.14. Salariatul este in concediu medical, dar doreste sa-si reia activitatea inainte de expirarea certificatului medical. Cum procedam?
19.1.15 Concediul medical se suprapune cu o zi lucrata de salariat. Cum pontam salariatul in ziua in care a muncit, dar are si concediu medical?
9.1.16 Concediul medical – cumul de functii. Cum procedam daca la un angajator nu se indeplineste conditia privind stagiul de asigurare?
19.1.17 Concediu medical pentru care nu este necesar stagiul minim de asigurare. Cum se calculeaza indemnizatia de concediu medical daca salariatul prezinta certificat medical in luna angajarii?
19.1.18 Baza calcul indemnizatie concediu medical. Cum stabilim baza de calcul daca salariatul are stagiu minim, dar in ultimele 6 luni nu are venituri?
19.1.19 Concedii medicale. Situatii care pot reprezenta refuzuri justificate la plata indemnizatiilor de concediu medical
19.1.20 Adeverinta cu zilele de concediu medical se elibereaza doar salariatilor care indeplinesc conditia de stagiu de cotizare
19.1.21 Adeverinta pentru medic cu zilele de concediu medical din ultimele 12/24 de luni. Ce coduri indemnizatie trebuie sa apara in adeverinta?
19.1.22 Concediile medicale (exemplarele roz) suportate de angajator se depun la Casa de sanatate, daca angajatorul nu are sume de recuperat in luna?
19.1.23 Recuperare concedii medicale (accident de munca) de la Casa de Pensii – continut dosar si termen recuperare
19.1.24 Concediul medical pentru tuberculoza. Primele 5 zile de medical se suporta de angajator sau se suporta integral din FNUASS?
19.2 Concediu odihna
19.2.1 Concediu de odihna in perioada de preaviz. Se suspenda sau nu preavizul?
19.2.2 Salariatul absenteaza nemotivat. Absentele nemotivate diminueaza sau nu durata concediului de odihna?
19.2.3 Concediul de odihna: ce se intampla daca salariatul nu solicita concediul sau refuza sa efectueze concediul?
19.2.4 Concediul de odihna: la ce perioada de la angajare poate fi solicitat de noii angajati?
19.2.5 Concediu de odihna acordat salariatului in avans. Cum recupereaza angajatorul indemnizatia de concediu de odihna necuvenit?
19.2.6 Somajul tehnic afecteaza durata anuala a concediului de odihna?
19.2.7 Concediul de odihna intrerupt de concediu medical. Cum procedam?
19.2.8 Concediul de odihna contract individual de munca cu timp partial. De cate zile de concediu de odihna are dreptul un salariat cu ore/saptamana sau ore/luna?
19.3 Drepturi salariale castigate in instanta
19.3.1 Drepturi salariale acordate in baza unei hotarari judecatoresti: cum declaram aceste venituri in D112?
19.3.2 Actualizare salarii sau diferente de salarii cu indicele de inflatie, in baza unor hotarari judecatoresti. Se datoreaza contributii sociale?
19.3.3 In cazul diferentelor salariale castigate in instanta, indicele de inflatie se aplica la sumele brute sau la sumele nete rezultate dupa retinerea contributiilor?
19.4 Cumul salariu cu pensie
19.4.1 Pensia anticipata din sistemul militar de pensii poate fi cumulata cu salariul?
19.4.2 Pensie anticipata. Se mai pot realiza venituri din salarii sau venituri din activitati independente?
19.4.3 Pensie pentru limita de varsta. Cand inceteaza contractul de munca?
19.4.4 Angajat cu norma intreaga se pensioneaza pe caz de boala cu drept de munca de 4 ore pe zi. Cum procedam?
19.4.5 Pensie limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare. Se poate continua activitatea in baza aceluiasi contract de munca?
19.4.6 Casa de Pensii are obligatia de a comunica angajatorilor decizia de pensionare a unui lucrator – din aprilie 2022
19.5 Zile/ore libere platite
19.5.1 Zile libere pentru salariati. Ce unitati pot desfasura activitate fara a risca amenda?
19.5.2 Zile libere pentru salariatii care sarbatoresc Pastele catolic. Cum pontam acesti salariati?
19.5.3 Concediu paternal sau zile libere platite la nasterea copilului. Se suspenda sau nu contractul de munca?
19.5.4 Salariatul este chemat ca martor intr-un proces. Angajatorul este obligat sa-i acorde zi libera platita?
19.5.5 Ore libere platite pentru consultatii prenatale
19.5.6 Timp liber platit in limita a maximum 40 de ore/an in cazul adoptiei
19.5.7 Reducere program de munca salariata gravida: la recomandarea medicului sau in baza certificatului medical cod indemnizatie 10?
19.5.8 Zi libera (platita/neplatita) in ziua donarii pentru salariatii care doneaza sange
19.5.9 Zi lucratoare libera/an (platita/neplatita) pentru ingrjirea sanatatii copilului
19.6 Coasigurati
19.6.1 Dovedirea calitatii de coasigurat. Este nevoie de adeverinta de venit de la ANAF pentru coasigurati?
19.6.2 Coasigurat si persoana in intretinere. Coasiguratul poate avea venituri?
19.6.3 Copilul salariatului poate avea calitatea de coasigurat?
19.6.4 Fratele salariatului poate fi coasigurat?
19.7 Masuri fiscale privind educatia timpurie
19.7.1 Suspendarea masurilor fiscale privind educatia timpurie a fost prelungita pana la 31 decembrie 2023
19.8 Modificari cu impact asupra drepturilor de natura salariala care se aplica din luna ianuarie 2023
19.8.1 Deducerea personala – modificari importante din ianuarie 2023
19.8.2 Venituri neimpozabile in limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat – din ianuarie 2023
19.8.3 Facilitatile fiscale in constructii, agricultura si in industria alimentara se acorda din ianuarie 2023 doar pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice in baza contractelor individuale de munca
19.8.4 Prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate nu se mai acorda in limita plafonului de 3 salarii de baza – din ianuarie 2023
19.8.5 Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie – modificari privind impozitarea din ianuarie 2023
19.8.6 O serie de venituri neimpozabile se declara in D112 – din ianuarie 2023
19.8.7 Contributiile sociale datorate pentru veniturile realizate, in functie de tipul de asigurat
XX. Modele si formulare utile in salarizare
20.1 Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
20.2 Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II)
20.3 Modele acte aditionale
20.3.1 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea salariului
20.3.2 Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii
20.3.3 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea timpului de munca
20.3.4 Act aditional la contractul individual de munca – modificarea numarului de zile a concediului de odihna
20.3.5 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de neconcurenta
20.3.6 Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
20.3.7 Act aditional la contractul individual de munca – clauza de mobilitate
20.4 Modele de cereri
20.4.1 Cerere de concediu pentru crestere copil
20.4.2 Cerere de concediu pentru ingrijirea copilului bolnav
20.4.3 Cerere de concediu paternal
20.4.4 Cerere de concediu pentru formare profesionala
20.4.5 Cerere de concediu de acomodare adoptie
20.4.6 Cerere de concediu odihna
20.4.7 Cerere de zile libere pentru evenimente familiale deosebite
20.4.8 Cerere de concediu de ingrijitor
20.5 Modele de procese verbale
20.5.1 Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
20.5.2 Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
20.6 Model nota de lichidare
20.7 Modele de declaratii
20.7.1 Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare
20.7.2 Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza
20.7.3 Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale
20.7.4 Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii deducerii personale suplimentare
20.7.5 Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere
20.7.6 Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major
20.7.7 Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate
20.7.8 Declaratie pe propria raspundere asigurat
20.7.9 Declaratie pe propria raspundere coasigurat
20.7.10 Declaratie privind folosirea autovehiculului
20.7.11 Declaratie pe propria raspundere privind indicarea adresei unde locuieste efectiv
20.7.12 Declaratie pe propria raspundere a salariatului care insoteste medicalul pentru carantina
20.7.13 Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadrat in baza unui contract individual de munca cu timp partial
20.7.14 Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara
20.8.1 Adeverinta salariat (model general)
20.8.2 Adeverinta asigurat pentru Casa de sanatate
20.8.3 Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical
20.8.4 Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului minim de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj
20.8.5 Adeverință tip pentru acordarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului
20.8.6 Adeverinta pentru acordarea stimulentului de insertie după concediul pentru cresterea copilului
20.8.7 Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca
20.8.8 Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala)
20.8.9 Adeverinta emisa de angajator privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major
20.9 Model cerere si declaratie pentru acordarea unei zile libere/doua zile libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului
20.9.1 Cerere pentru acordarea unei zile libere/doua zile libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului
20.9.2 Declaratie pe proprie raspundere ca celalalt parinte/reprezentant legal nu a beneficiat de liberul pentru ingrijirea sanatatii copilului
20.10 Modele necesare pentru acordarea unor zile libere salariatilor parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile, si pentru decontarea indemnizatiilor acordate in aceasta perioada
20.10.1 Cerere privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
20.10.2 Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte că nu beneficiaza de zile libere platite pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
20.10.3 Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului conform art. 3 alin. (1) lit. c) din HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
20.10.4 Cerere pentru decontarea indemnizatiilor platite salariatilor pentru zilele libere acordate pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
20.10.5 Lista angajatilor care au beneficiat de zile libere, precum si de indemnizatia acordata pe aceasta perioada pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
20.11 Model stat de salarii si alte documente utile pentru salarizare
20.11.1 Model stat de salarii
20.11.2 Model foaie colectiva de prezenta
20.11.3 Model ordin de deplasare (delegatie)
20.11.4 Model ordin de deplasare (delegatie) in strainatate
20.11.5 Model decont de cheltuieli valutare (deplasari externe)
20.11.6 Model decont de cheltuieli valutare (transporturi internationale)
20.11.7 Model angajament de plata
20.11.8 Model dispoziție incasare/plata
20.12 Modele formulare recuperare indemnizatii din bugetul FNUASS
20.12.1 Model cerere – tip persoane juridice privind recuperarea indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate platite asiguratilor si care se recupereaza din bugetul FNUASS
20.12.2 Model centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor pentru care se solicita recuperarea sumelor

XXI. Baza legala/Bibliografie

XXII. Istoric actualizari

Autor

savciuc2Elena  Savciuc – expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati (industria prelucratoare, constructii si call center) si firme de consultanta
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – LEXAcademy in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
* Curs “Formator de Formatori”

Comandati chiar acum lucrarea “Salarizarea in sectorul privat – ghid practic”

cumparaPret lucrare: 99 lei.

Pachetul actualizari: 139 lei (lucrare + 1 an actualizari pe e-mail in caz ca apar modificari legislative in legatura cu produsul achizitionat)

Livrare: in casuta de email, in format word si pdf

 

Plata:

  • prin ordin de plata (inclusiv internet banking, mobile banking);
  • depunere numerar;
  • in cazul in care se doreste primirea lucrarii si a facturii fiscale prin curier, cu plata ramburs, lucrarea comandata se va inscriptiona pe CD (in format DOC si PDF), iar plata transportului se va suporta de cumparator.

Cum poti comanda “Salarizarea in sectorul privat – ghid practic”?

–  completeaza campurile din formularul de mai jos;
– dupa finalizarea comenzii, vei primi pe adresa de e-mail comunicata in formularul de comanda factura proforma penru a putea efectua plata;
–  achita contravaloarea lucrarii in contul RO75BACX0000002044787000, deschis la UniCredit Bank, pentru SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL, cod fiscal 18706816;
–  livrarea lucrarii se efectueaza pe adresa de e-mail completata in formularul de comanda imediat dupa confirmarea platii (in maximum 24 de ore lucratoare).
–  o data cu livrarea comenzii vei primi si factura fiscala.

suna_acum

 

Pentru detalii ne puteti scrie la adresa de e-mail office@contabun.ro sau ne puteti suna la numarul de telefon 0741764407/0740041898.

Comanda acum

(Visited 13,517 times, 6 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.