Incetare suspendare contract de munca – termen inregistrare in Revisal: informatii utile

Registrul general de evidenta a salariatilor, cunoscut in practica si sub denumirea de Revisal, a fost stabilit cu scopul de a inlocui carnetele de munca reglementate de Decretul nr.92/1976, abrogat la 1 ianuarie 2011.

Vezi si:
*(EDITABIL) Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

Revisal este denumirea aplicatiei informatice, pusa la dispozitia angajatorilor de catre Inspectia Muncii, pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, in conformitate cu prevederile HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Aceasta aplicatie, cu rolul de a asigura evidenta elementelor esentiale ale contractului individual de munca incheiat intre angajator si salariat, permite inregistrarea de informatii intr-o baza de date proprie angajatorilor si transmiterea acestora catre baza de date constituita la nivel national de Inspectia Muncii.

Aplicatia Revisal poate fi descarcata gratuit de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii, accesand site-ul www.inspectiamuncii.ro, de catre orice angajator si poate gestiona simultan, in mod independent, mai multe registre electronice ale mai multor angajatori.

Registrul general de evidenta a salariatilor poate fi completat de catre angajatori si cu ajutorul aplicatiilor informatice proprii de gestiune a salariatilor. Aceste aplicatii trebuie sa cuprinda si sa furnizeze elemente obligatorii similar aplicatiei informatice puse la dispozitie de Inspectia Muncii. Specificatiile tehnice ale fisierelor pot fi obtinute de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de munca.

Sub aspectul constituirii, stocarii si utilizarii bazelor de date, registrul general de evidenta a salariatilor este supus exigentelor reglementarilor legale pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal.

Incetare suspendare contract de munca – termen inregistrare in Revisal
Potrivit prevederilor art.3 alin.(2) lit.o) si art.4 alin.(1) lit.e) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se completeaza in Revisal si se transmit catre inspectoratul teritorial de munca cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii.
Astfel, incetarea suspendarii contractului de munca se opereaza in registru cel tarziu in ziua anterioara datei incetarii suspendarii.

Referitor la data incetarii suspendarii contractului de munca in situatia absentelor nemotivate, avand in vedere ca legiuitorul nu reglementeaza in mod expres si termenul in care se opereaza incetarea suspendarii, apreciem ca aceasta se va inregistra in Revisal la data incetarii suspendarii.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 5,483 times, 2 visits today)

One Response to Incetare suspendare contract de munca – termen inregistrare in Revisal: informatii utile

 1. Sandru Valeria says:

  Avand in vedere:
  Art. 60. – (1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar are obligația legală, prevăzută la art. 245, alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  de a participa periodic la diferite forme de organizare a formării continue, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, calculat de la data
  promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.
  Pentru cadrele didactice care au avut contractul de munca suspendat inainte de intrarea in vigoare a LEN, 9 febrarie 2011 su scade perioada de suspendare?

Leave a Reply

Your email address will not be published.