Modelul certificatului de concediu medical a fost modificat (ordin 1165/2018/2022)

Ordinul pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical a fost publicat in Monitorul Oficial:

ORDIN nr. 1.165/218/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 aprilie 2022.

Noutatea este ca, in certificatul de concediu medical a fost introdus un nou tip de concediu medical. Mai exact, este vorba despre concediul pentru ingrijirea unui bolnav de cancer.

Eliberarea certificatului de concediu medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice se va face pe baza acordului pacientului cu afectiuni oncologice si a adeverintei eliberate de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta acesta, din care sa reiasa numarul de zile de concediu pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice care s-au acordat in ultimele 12 luni, potrivit modelului de adeverinta prevazut in Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Descarca de aici ORDIN nr. 1.165/218/2022, in format PDF

(Visited 1,043 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.