Model referat privind constatarea savarsirii unei abateri disciplinare (EDITABIL)

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici (art.247 alin.(2) din Codul muncii, republicat).

Elena Savciuc a publicat si:
*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

Astfel, pentru ca o fapta sa constituie abatere disciplinara, aceasta trebuie sa aiba urmatoarele trasaturi:
– sa fie o fapta in legatura cu munca;
– fapta consta intr-o actiune sau inactiune;
– fapta este savarsita cu vinovatie;
– fapta prin care se incalca normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Obligatia de a respecta disciplina muncii este prevazuta la art.39 alin.(2) lit.b) din Codul muncii, republicat, obligatie principala a salariatilor, o conditie necesara pentru buna desfasurare a procesului muncii.

Avand in vedere raportul de subordonare intre partile contractului individual de munca, angajatorii au dreptul de a da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariatii sai, in scris sau oral, prin intermediul sefilor ierarhici, dar ele trebuie sa corespunda sarcinilor de serviciu ale salariatilor si sa fie legale. De aceea este foarte important ca fisa postului sa fie bine intocmita si sa cuprinda atributiile, obligatiile, responsabilitatile reale ale salariatului, fiind un document esential in cazul abaterilor disciplinare.

Potrivit art.247 alin.(1) din Codul muncii, republicat, angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

In continuare va propunem un model referat privind constatarea savarsirii unei abateri disciplinare

Model referat privind constatarea savarsirii unei abateri disciplinare

Antetul societatii
Referat
privind constatarea savarsirii unei abateri disciplinare

In atentia d-lui/d-nei ……………………….

Subsemnatul ……………………….., sef birou/serviciu/departament/santier …………………../avand functia de ……………………………… in vadrul societatii, in virtutea atributiilor stabilite prin fisa postului, va aduc la cunostinta urmatoarele:

In data de …………………, la orele ……., verificand modul de indeplinire a atributiilor de serviciu ale salariatilor, am constatat urmatoarele: ………………………………………………..
Prin faptele sale, salariatul/a a incalcat urmatoarele dispozitii: ………………………………..

Faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari …………………………….. si au avut urmatoarele consecinte ………………………….. .

Fata de cele prezentate mai sus, va rog sa dispuneti masurile pe care le considerati corespunzatoare.

Data …………………
Nume si prenume ……………………..
Functia……………………………………..
Semnatura ……………………………….

Am luat la cunostinta de prezenta constatare …………………………………………………..
(numele si prenumele, functia, data)

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 8,742 times, 8 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.