Legea 118/2022: un nou cod caen pentru care este permisa prestarea muncii in regim de zilieri

LEGE nr. 118 din 28 aprilie 2022 pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

EMITENT : PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 29 aprilie 2022

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

La articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera p) se introduce o noua litera, litera q), cu urmatorul cuprins:

q) activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice – clasa 7320.

(Visited 542 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.