OUG nr. 57/2022: avem un nou tip de concediu, dar si noi obligatii pentru angajatori

Ordonanta de urgenta nr. 57/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati si pentru modificarea art. 3 alin. (21) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Vezi si:
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

Avand in vedere necesitatea realizarii demersurilor adecvate pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/1.158 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor si de abrogare a Directivei 2010/18/UE,
luand in considerare prevederile Directivei (UE) 2019/1.158, care stipuleaza ca statele membre au obligatia de a asigura, la nivel national, intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma cu actul normativ european, pana la data de 2 august 2022,
intrucat este imperios necesara corelarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, in privinta subordonarii Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, pentru corecta evidentiere a relatiilor de subordonare ale Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati fata de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse,

luand in considerare necesitatea intaririi capacitatii administrative a structurii de conducere a agentiei tinand cont de complexitatea activitatii,

tinand cont de faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta poate avea un impact negativ asupra domeniului relatiilor internationale, al gestionarii drepturilor copiilor proveniti din zona conflictului armat din Ucraina,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. –
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

OUG nr. 572022

OUG nr. 57 2022_partea 2

 

Sursa: Uniunea Expertilor in Legislatia Muncii

(Visited 3,858 times, 8 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.