Legea 125/2022 privind vechimea la PFA a fost publicata in Monitorul Oficial

Legea 125/2022 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale a fost publicata in Monitorul official nr. 456 din 06.05.2022.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile, actualizat la zi

ARTICOL UNIC Dupa articolul 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 18^1(1) Perioada in care o persoana fizica autorizata desfasoara activitati economice in temeiul prezentei ordonante de urgenta constituie vechime in specialitate, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) activitatea economica pe care o desfasoara a produs venituri nete in anul supus recunoasterii vechimii a caror valoare este cel putin egala cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe tara garantat in plata stabilit potrivit legii in anul respectiv;

b) este inregistrata la registrul comertului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreste recunoasterea vechimii.

(2) Vechimea in munca si, dupa caz, vechimea in specialitate este considerata perioada in care PFA a desfasurat activitate economica si a achitat contributiile, taxele si impozitele legale, nefiind luata in considerare perioada in care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendata.

(Visited 755 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.