OUG nr.67/2022: Majorarare voluntara a salariului minim brut pe economie

In Monitorul Oficial nr.494 din 18 mai 2022 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.67 din 18 mai 2022 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea art.59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Regulament intern: model si documente conexe
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile

Art. 1. — (1) Incepand cu data de 1 iunie 2022, prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) si ale art. 220 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul salariatilor care desfasoara activitate in baza contractului individual de munca, incadrati cu norma intreaga, la locul unde se afla functia de baza, nu se datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii pentru o suma de 200 de lei reprezentand venituri din salarii si asimilate salariilor in urmatoarele situatii:
a) angajatorii majoreaza voluntar, oricand in perioada 1 iunie—31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de baza lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei, pentru salariatii care desfasoara activitate in baza contractelor individuale de munca, in executare la data de 1 iunie 2022, ce prevad un nivel al salariului de baza lunar brut la aceeasi data, fara a include sporuri si alte adaosuri, egal cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
b) nivelul salariului de baza lunar brut stabilit potrivit contractului individual de munca, fara a include sporuri si alte adaosuri, este de 2.750 de lei, in cazul persoanelor nou-angajate in perioada 1 iunie—31 decembrie 2022 inclusiv.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, suma de 200 de lei prevazuta la alin. (1) nu se ia in calcul pentru aplicarea deducerilor personale.
(3) Regimul fiscal prevazut la alin. (1) si (2) se aplica in perioada in care salariul majorat/de incadrare, dupa caz, este mentinut/stabilit la nivelul de 2.750 de lei, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate in perioada 1 iunie—31 decembrie 2022 inclusiv.
(4) Suma de 200 de lei prevazuta la alin. (1) se diminueaza in functie de:
a) perioada din luna pentru care s-a acordat majorarea salariala;
b) data de la care angajatii noi sunt incadrati in munca la un nivel al salariului stabilit potrivit alin. (1) lit. b);
c) fractia din luna pentru care se determina veniturile din salarii si asimilate salariilor;
d) data de la care inceteaza contractul individual de munca

Descarca OUG nr.67/2022 in format PDF

(Visited 721 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.